ကန္စြန္းဥႏွင့္ က်န္းမာေရး

ကန္စြန္းဥသည္ က်န္းမာေရး အက်ိဳးမ်ားစြာေပးႏိုင္သည္
(၁)အစာေၾကေစသည္
(၂)ေယာင္ယမ္းျခင္းသက္သာေစသည္
(၃)ဗီတာမင္ ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္သည္
(၄)ႏွလံုးအားေကာင္းေစသည္
(၅)ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၆)မ်က္လံုးအားေကာင္းေစသည္
(၇)ကိုယ္တြင္း အဆိပ္အေတာက္ သန္႔စင္ေစသည္
(၈)ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ထိန္းေပးပါသည္