သုတ္ပိုးေလးရဲ႕႐ွင္သန္မႈ

အမ်ိဳးသားရဲ႕သုက္ေကာင္ေတြရဲ႕႐ွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိမွုဟာ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ သားဆက္ျခားက်န္းမာေရးမွာ သိကိုသိထားသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုက္ေကာင္ေဘးေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕မ်ိဳးပြားအဂၤါအတြင္းမွာ ငါးရက္ခန္႔ေကာင္းစြာလႈပ္႐ွား႐ွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ဓာတ္အခ်ိဳ႕ဟာ သုက္ေကာင္႐ွင္သန္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့အာဟာရမ်ားကိုေကာင္းစြာေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သုက္ေကာင္ေလးဟာ သေႏၶေအာင္ဖို႔အတြက္ မမ်ိဳးဥဆီကို ကူးခတ္သြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သုက္ေကာင္ေလးေတြဟာေရေႏြးေႏြးမွာေတာ့႐ွင္သန္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါတယ္။ ေရေႏြးကန္ထဲေရာက္သြားတဲ့သုက္ေကာင္ေလးေတြဟာ စကၠန္႔အနည္းငယ္သာ႐ွင္သန္ႏိုင္စြမ္း႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာ႐ုပ္႐ွင္၊ဝတၳဳမ်ားမွာ အလြန္အက်ဴးေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရကူးကန္မွတဆင့္ ကိုယ္ဝန္ရသြားတယ္ဆိုတဲ့ပံုျပင္ေတြဟာ အမွားေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားရပါမယ္။

သုက္ပိုးေလးေတြကို ေရခဲမွတ္ေအာက္မွာ ခဲေအာင္သိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားနိုင္ကာ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သုေတသနဌာနမ်ားမွာသိမ္းဆည္းထားႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

သုက္ပိုးရဲ႕႐ွင္သန္ႏုိင္စြမ္းဟာ လူ႔က်န္းမာေရးေပၚမွာလည္းအမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။

  • ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲျခင္း
  • စိတ္ပင္ပန္းလြန္းျခင္း
  • မ်ိဳးပြားမႈကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း
  • ဓာတ္ေရာင္ျခည္ဒဏ္မၾကာခဏသင့္ျခင္း
  • လိင္အဂၤါေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း သုက္ေကာင္မ်ား႐ွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကိုက်ဆင္းေနႏိုင္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ