မ်က္စိစြန္ျခင္း( အျပင္စြန္)

မ်က္စိစြန္ျခင္း (အျပင္စြန္) ဆိုသည္မွာ မ်က္ေတာင္အေျခတြင္ ရွိေသာ ဂလင္းအႀကိတ္ ငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳး၀င္ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ေသာျပည္တည္နာ တစ္မ်ိဳးကို ေခၚသည္ ။စတိုင္း (Stye) ဟုလည္း ေဆးပညာ အရ ေခၚေပသည္ ။

ဘယ္သူေတြမွာ ပိုျဖစ္တတ္လဲဆိုရင္ျဖင့္ လက္မသန္႕မရွင္းနဲ႕ မ်က္စိကိုမႀကာခဏ ပြတ္တတ္သူေတြ ၊မ်က္ကပ္မွန္ကို သန္႕ရွင္းစြာ မထိန္းသိမ္းထားဘဲ ထည့္တတ္သူေတြ ၊ဒါမွမဟုတ္ မသန္႕တဲ့ လက္နဲ႕ထည့္တတ္သူေတြ ၊မိတ္ကပ္ကိုညအိပ္ခါနီး မဖ်က္ဘဲ အိပ္တတ္သူေတြ ၊သက္တမ္းကုန္ခါနီး မိတ္ကပ္ေတြ သုံးတတ္သူေတြ ၊မ်က္ခမ္းေရာင္ရမ္းနာ မႀကာခဏျဖစ္တတ္သူေတြ ၊မ်က္လုံးတစ္၀ိုက္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အေရျပားနာျဖစ္သူေတြမွာ ပိုျဖစ္တတ္သည္ ။

ဘယ္လို လကၡဏာေတြ ျပလဲဆိုရင္ျဖင့္

၁) မ်က္လုုံးဖြင့္ရခက္

၂) မ်က္ေတာင္ခတ္ရင္ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္တတ္

၃) မ်က္လုံးထဲတြင္ ခိုးလို႕ခုလု ျဖစ္တတ္

၄) အလင္းေရာင္ကို ႀကည့္က စူးျပီးက်ိန္းတတ္

၅) မ်က္ရည္ပူ က်တတ္

၆) မ်က္လုံးကိုက္တတ္ နာတတ္

အမ်ားအားျဖင့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္ဖုကေလးမ်ားေပါက္ကာ အနာသက္သာျပီး သူ႕ဘာသာေပ်ာက္သြားတတ္သည္ ။ ဘယ္အခိ်န္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ ျပမလဲဆိုရင္ျဖင့္

၁) တစ္ပတ္အတြင္း မသက္သာက ၊ျပည္လည္းမေပါက္က ၊ပိုဆိုးလာက

၂) မ်က္ခံြ ၊မ်က္လုံးပတ္လည္ အေရျပားေပၚတြင္ အနာဖု ျပည္ဖုမ်ားထြက္လာက

၃) မႀကာခဏ မ်က္စိစြန္က

၄) မႀကာခဏ မ်က္စိေရာင္ရမ္းနာျဖစ္တတ္က

တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ဆရာ၀န္နဲ႕ျပသင့္တယ္ ။ဆရာ၀န္က မ်က္စဥ္းေဆး ၊အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေပးပါလိမ္႔မယ္ ။လိုအပ္ရင္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ေဆး ၊
အစက္ခ်ေဆးေပးပါလိမ့္မယ္ ။
မိမိဘာသာ ဘာလုပ္ထားသင့္သလဲ ဆိုရင္ျဖင့္

၁) မ်က္လုံး မပြတ္ရ ။

၂) မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ရ ။

၃) မ်က္စိနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သုံးတတ္ေသာ မိတ္ကပ္၊အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား မလူးရ ၊ မလိမ္းရ ။

၄) ျပည္မေပါက္ေသးဘဲ မညွစ္ရ ။

၅) သန္႕စင္ေသာ ေရေႏြးဖတ္ကပ္ေပးပါ ။

၆) တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရး ၊အထူးသျဖင့္ လက္ကို သန္႕ရွင္းစြာထားပါ ။

၇) ျပည္ေပါက္သြားက မ်က္စိကို ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ သန္႕ရွင္းေျခာက္ေသြ႕စြာထားပါ ။

ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ဆိုရင္ျဖင့္

၁) လက္ကို ပုံမွန္ သန္႕ရွင္းစင္ႀကယ္စြာေဆးပါ ။

၂) မလိုအပ္ဘဲ မ်က္စိကို မပြတ္ပါနဲ႕ ။

၃) မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ၊သဘက္ သီးသန္႕ထားပါ ။မွ်မသုံးပါနဲ႕ ။

၄) မ်က္စိသုံး အလွျပင္ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား၊သက္တမ္းကုန္ပစၥည္းမ်ား မသုံးပါနဲ႕ ။

၅) အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားကို မွ်မသုံးပါနဲ႕ ။

၆) ညအိပ္ရာ၀င္ခါနီး မိမိ တစ္ေန႕တာ လိ္မ္းထားေသာ မိတ္ကပ္မ်ာကို စင္ႀကယ္စြာ ေဆးေႀကာသန္႕စင္ပါ ။

၇) မ်က္ကပ္မွန္ကို သန္႕ရွင္းေသာေဆးရည္တြင္ စိ္မ္ျပီးေသခ်ာ သိမ္းဆည္းပါ ။

၈) မ်က္ကပ္မွန္ကို သန္႕ရွင္းစင္ႀကယ္စြာ စနစ္တက် ထည့္ပါ ။

ေခတ္သစ္ ဇီ၀က