အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ေသြးယိုစိမ့္မွုတြင္ ဒုတိယအျဖစ္မ်ားဆံုး အေၾကာင္ရင္းမွာ အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ပြန္းစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
၁။ ေသြးအန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီနွစ္ေရာင္ ညိဳညစ္ညစ္မ်ား အန္ျခင္း
၂။ ကတၱရာေစးကဲ့သို႔ မည္းနက္ေစးကပ္ကာ အနံ႔ဆိုး႐ြားေသာ ေသြးဝမ္းမ်ားသြားျခင္း
၃။ နံုးေခြျခင္း
၄။ ေခြၽးေစးျပန္ျခင္း
၅။ ရင္တုန္ျခင္း
၆။ အထိုင္အထတြင္ မူးေဝျခင္း
၇။ မိုက္ခနဲ ျဖစ္ျခင္း
၈။ သတိလစ္ လဲက်ျခင္း
၉။ ေရွာ႔ခ္ရျခင္း

အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ပြန္းစားျခင္းသည္
၁။ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံေသာက္ျခင္း
၂။ အရက္ အလြန္အက်ြံေသာက္ျခင္း
၃။ အပူအစပ္မ်ား လြန္ကဲစြာ စားသံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အထက္ပါ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။