ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္း အဆင့္ဆင့္

ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ့္အေျခအေနေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္းမွာ ရွိလာႏိုင္ၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ႀကိဳတင္ၿပီး ခြဲေမြးဖို႔ျပင္ဆင္တာကို ( planned LSCS ) လိူ႔ေခၚပါတယ္ ။ အဓိက ခြဲေမြးကို ေမြးရမယ့္အေၾကာင္းရင္းေတြထဲ တင္ပဆုံျဖင့္ ကေလးအေနအထားျဖစ္ေနျခင္း ၊ အရင္ ဗိုက္ခြဲ ေမြးဖူးျခင္း ၊ အခ်င္း ေအာက္ေရာက္ေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သလို နာက်င္မွာ ေၾကာက္ျခင္း ၊ ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီးေမြးဖြားလိုျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လဲ ခြဲေမြးဖို႔ဆုံးျဖတ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒီအတြက္ ဗိုက္ခြဲေမြးရာမွ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အဆင့္ေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္

(၁) စတင္ခြဲျခင္း

အရင္ဆုံးသင့္ဗိုက္နဲ႔ ခြဲစိတ္ရမယ့္ ေနရာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါမယ္ ။ ၿပီးတာနဲ႔ ခါးထုံေဆးက့ဲသို႔ ေမ့ေဆးေပးၿပီး ခြဲစိတ္မႈကိုစတင္မွာပါ ။ ခါး႐ိုးထုံေဆးဟာ လူအေပၚလိုက္ၿပီး ထိုးရခက္ေလ့ရွိပါတယ္ ။ ထုံေဆးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ထံုေဆးအစြမ္းဟာ လ်င္ျမန္စြာ ျပသမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ကို စတင္ ခြဲစိတ္ဖို႔ ခြဲခန္းအတြင္း ဆရာဝန္မ်ား ခြဲခန္းသူနာျပဳမ်ားမွ စတင္လႈပ္ရွားၾကပါၿပီ ။

(၂) အလႊာလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း

သင့္ကေလးဆီမေရာက္မီ ခြဲစိတ္မယ့္ ဆရာဝန္ဟာ ဗိုက္သား အလႊာအထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရပါတယ္ ။ တစ္လႊာၿပီးတစ္လႊာ ခြဲလာၿပီး ကေလးကိုေမြးဖြားရန္အတြက္ ငါးမိနစ္ကေန ဆယ္မိနစ္အထိၾကာႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီလိုအလႊာလိုက္ ခြဲစိတ္ရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ ခြဲခန္းပစၥည္းေတြ အသုံးျပဳရာကေန ထိခတ္သံေတြ ၊ ေသြးထြက္ေနတ့ဲေနရာေတြကို ပိတ္တ့ဲ အခါ ေညႇာ္နံ႕မ်ဳိးေတြ အစရွိတာေတြကို ေတြ႕ၾကဳံခံစားရႏိုင္ပါတယ္ ။

(၃) ေရႁမႊာေရမ်ား စုပ္ထုတ္ျခင္း

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ သားအိမ္ဆီကို ေရာက္သြားတ့ဲအခါ သင့္အေနနဲ႔ စုပ္ထုပ္ေနတ့ဲအသံကို ၾကားရပါလိမ့္မယ္ ။ သားအိမ္ကို အသာအယာ ေဖာက္ၿပီးတ့ဲအခါ ကေလးေမြးဖြားရန္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္လက္နဲ႔ပစၥည္းေတြ ဝင္ဆန္႔ရန္အတြက္ ေရႁမႊာေရအခ်ဳိ့ကို စုပ္ထုတ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္ ။

(၄) ကေလးေခါင္းေမြးျခင္း

ပုံမွန္အားျဖင့္ သင့္ကေလးငယ္ဟာ ေခါင္းစိုက္ေနတ့ဲအေနအထားနဲ႔ ရွိေနမွာပါ ။ အခ်ဳိ႕သူေတြမွာေတာ့ တင္ပဆုံနဲ႔ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္ ။ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔ျဖစ္ေစ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ဆရာဝန္က မလိုက္မွာျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ့သူေတြမွာ ႐ုတ္တရက္ပ်ဳိ႕အန္ခ်င္လာျခင္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ ။

ကေလးငယ္ေခါင္း အျပင္ေရာက္တာနဲ႔ ဆရာဝန္မွ ပါးစပ္နဲ႔ႏွာေခါင္းအတြင္းမွ အရည္မ်ားကိုစုပ္ထုတ္ပါလိမ့္မယ္ ။

(၅) ေခါင္းႏွင့္ပခုံးကို ေမြးျခင္း

ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ဆရာဝန္ဟာ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကလးငယ္ အျပင္ကို ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္ ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပါ ခ်က္ႀကိဳး အေျခအေနနဲ႔တျခား မလိုလားအပ္တ့ဲအေျခအေနေတြ ရွိမရွိ ၾကည့္ေနမွာပါ ။

(၆)ကေလးတစ္ကိုယ္လုံး ေမြးဖြားျခင္း

ေနာက္ဆုံးေတာ့ သင့္ကေလးငယ္ ေမြးဖြားပါၿပီ ။ ေမြးေမြးျခင္းမွာ ကေလးဟာ သန္႔စင္ေသာ အႏွီပတ္ၿပီး သင့္ကိုလာျပမွာပါ ။ ၿပီးတာနဲ႔ ကေလးဆရာဝန္မွ ခြဲခန္းအတြင္း ကေလးေမါ့းကင္းစမ်ားထားတ့ဲ ေႏြးေထြးေစတ့ဲ စက္ေနရာေလးမွာထားၿပီး ထပ္မံ၍ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပါးစပ္အတြင္း ေရႁမႊာရည္မ်ား မက်န္ေစရန္ ထပ္မံစုပ္ထုတ္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေနာက္ၿပီးတာနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုင္းတာတာ လိုအပ္တ့ဲ ကာကြယ္ေဆးေတြထိုးႏွံေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါ ။

အ့ဲဒီအခ်ိန္ သင့္ကိုေတာ့ ခြဲစိတ္ထားတ့ဲအလႊာအလိုက္ ဗိုက္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး သင့္အခ်င္းကိုလဲ တစ္ခါတည္းထုတ္ေပးမွာပါ ။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၄၅-၆၀ မိနစ္အထိ အမ်ားဆုံးၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး အကုန္လုံးၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္ သင့္ကေလးငယ္ကို အနားမွာ ထိကပ္ထားခိုင္းမွာပါ ။

(၇) ခြဲစိတ္ၿပီး အနာကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္း

အကုန္လုံးၿပီးစီးသြားတ့ဲအခါ သင့္ဆရာဝန္မွာ ခြဲစိတ္ထားသည့္ အနာကို အနာကပ္သည့္ ပလာစတာျဖင့္ကပ္ေပးပါလိမ့္မယ္ ။ ခြဲစိတ္ၿပီး အနည္းဆုံးတစ္နာရီအထိ သင့္ရဲ႕ အသက္႐ွဴႏႈန္း ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း အစရွိသည္တို႔ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေသြးထြက္လြန္ေနျခင္း ရွိမရွိကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနမွာပါ ။ ထို႔ေနာက္ ေဆး႐ုံတြင္ ေလးရက္မွ တစ္ပတ္အထိ ေစာင္ၾကည့္ၿပီး ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ျပဳပါလိမ့္မယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ