လည္ပင္းနာျခင္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (Sorethroat)

လည္ပင္းနာျခင္းသည္ အေအးမိဖ်ားနာ၊ ႏွာေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးႏွင့္တြဲ၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
လည္ပင္းနာျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အရာမ်ားမွာ
– ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ေလထုမသန္႔ရွင္းျခင္း
– ဝက္သက္ေပါက္ျခင္း၊ေရေက်ာက္ေပၚက္ျခင္း
– တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ပိုးဝင္၍ လည္ပင္းနာျခင္း မဟုတ္ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆး ေသာက္သံုးေသာ္လည္းမသက္သာႏိုင္ပါ။

မိမိအိမ္တြင္ကုသႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ
(၁) ဆားရည္ႏွင့္ ပလုတ္က်င္းျခင္း
ဆားရည္သည္ လည္ပင္းနာသက္သာ၍ ခၽြဲထြက္ျခင္းသက္သာေစသည္။
ေရတဖန္ခြက္တြင္ ဆားထမင္းစားဇြန္း တစ္ဝက္ထည့္၍ (၃) နာရီျခား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(၂) ပ်ားရည္
ပ်ားရည္သည္ လည္ပင္းနာသက္သာ၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုလည္း သက္သာေစသည္။
(၃) မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ
မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါႏွင့္ ေရေရာ၍ ပလုတ္က်င္းျခင္းသည္ ပိုးမ်ားေသေစ၍ လည္ပင္းနာျခင္း သက္သာေစပါသည္။