ေမ့ေမ့မွတ္စု (၁)
ေမြးကင္းစကေလး အိပ္ခ်ိန္မည္မၽွရွိသနည္း?

ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ ေန႔ႏွင့္ ညဟူ၍ ခြဲျခားမသိတတ္ၾကပါ။ နာရီတစ္ပတ္လည္လံုး အိပ္စက္လိုေသာ သဘာဝရွိေသာလည္း အစာအိမ္ ေသးေသးေလးမွ ႏို႔ကိုသိုေလွာင္မထားသည့္အတြက္ ႏို႔စို႔ရန္ႏိုးလာတတ္ၾကပါသည္။

ပၽွမ္းမၽွအိပ္ခ်ိန္
ေမြးကင္းစကေလးတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔အိပ္ခ်ိန္ ၁၈နာရီခန္႔ ရွိပါသည္။ မၾကာခဏ ဗိုက္ဆာေသာ အခ်ိန္တြင္သာႏိုးတတ္သည္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္၈ႀကိမ္မွ ၁၂ႀကိမ္ထိႏိုးတတ္သည္။ ႏို႔ဗူးတိုက္ေသာ ကေလးမ်ားက ၄နာရီျခားတစ္ႀကိမ္သာ ႏိုးတတ္သည္။

ကေလးအိပ္ေနလၽွင္ ႏို႔တိုက္ရန္ ႏိုးသင့္ ပါသလား?
ေမြးၿပီးခါစ ပထမ ၃ပတ္ေလာက္တြင္ ၃နာရီ ၄နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ ႏိုွး၍ ႏို႔တိုက္ေပးမွသာ ကေလးကိုယ္ခနၱာႀကီးထြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကေလးကို ၾကာၾကာအိပ္ခိုင္းႏိုင္ပါတယ္။

မယ္တင္ (ေဆး ၁)