ေဟာက္ျခင္း သည္ ရယ္စရာ ဟုတ္ပါသလား

သာမန္လူမ်ားအတြက္ အိပ္ေနစဥ္ ေဟာက္ျခင္းသည္ ရယ္စရာအျဖစ္ ယူဆနိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အဝလြန္သူမ်ားအတြက္ေတာ့
ရယ္ေမာဖြယ္ကိစၥ မဟုတ္ေပ။အဝလြန္လၽွင္ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွူ ရပ္ရပ္သြားတတ္သည္ကို သင္သ္ိပါသလား။

အဝလြန္သူမ်ား အတြက္ ေဟာက္ျခင္းသည္ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္း ေခါက္ဝင္က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္ကို ေဖာ္ျပေပသည္။
အဝလြန္သူမ်ားတြင္ လည္ပင္းႂကြက္သားမ်ားအတြင္း အဆီတစ္သၽွဴးမ်ား မ်ားျပားမွုေၾကာင့္ ေလႁပြန္ကို ဖိေနနိုင္ပါသည္။ တစ္ဖန္
နိုးၾကားေနစဥ္ ေလႁပြန္ကို ဖြင့္ေပးထားေသာ ႂကြက္သားမ်ားသည္ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ ေလ်ာ့ရဲသြားၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္
ေလႁပြန္ ေကြးေကာက္ေနမွုေၾကာင့္ ေလဝင္ေလထြက္တြင္ အသံျမည္လာျခင္းကို ေဟာက္သည္ဟု ဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အဝလြန္သူ ျဖစ္ၿပီး ေဟာက္တတ္သူ ျဖစ္ေနပါက အဝလြန္သူမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ အိပ္ေနစဥ္
အသက္ရွူ ရပ္ရပ္သြားေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွူ ရပ္ရပ္သြားရာမွ လန႔္လန႔္နိုးကာ
ႂကြက္သားမ်ား ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိပင္ မသိလိုက္ပါပဲ ဆက္လက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္
ဦးေႏွာက္ကမူ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ အိပ္ေရး မရရွိလိုက္ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ညလုံး ေဟာက္လိုက္၊ လန႔္နိုးလိုက္၊ မသိပဲျပန္အိပ္သြားလိုက္ျဖင့္
အႀကိမ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ မသိလိုက္ မသိဘာသာ ခံစားေနရတတ္ပါသည္။

မိမိ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွု ရပ္ရပ္သြားေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ခံစားေနရၿပီလား

ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ား ရွိပါက သင့္၌ ဤျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနနိုင္ပါသည္
၁။ ေန႔လည္ေန႔ခင္းမ်ားတြင္ ငိုက္ျမည္းျခင္း
၂။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း
၃။ ထိုင္းမွိုင္းေလးလံျခင္း
၄။ သတိေမ့ေလ်ာ့လာျခင္း
၅။ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
၆။ စိတ္က်ျခင္း
၇။ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းျခင္း
၈။ ညဘက္ ဆီးထသြားရျခင္း

ဤသို႔ ျဖစ္ပြားသူမ်ားတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေသြးေပါင္ အတက္အက်မ်ားေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္
ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ခံစားရနိုင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ သို႔မဟုတ္ မိမိ မိသားစုတြင္ အျမဲတေစ ေဟာက္တတ္သူရွိပါက အထက္ပါလကၡဏာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ မေပါ့ဆသင့္ပါ။

ဒါဆို ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ

၁။အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရွု ရပ္ ရပ္သြားတတ္သူမ်ားတြင္ အဓိက ျပႆနာမွာ ယာဥ္တိုက္မွုမ်ားျဖစ္ရာ ထိုလကၡဏာမ်ား
ခံစားေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးကုသမွု ခံယူၿပီးမွသာ မည္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမဆို ေမာင္းႏွင္ျခင္း ျပဳသင့္သည္။

၂။ အရက္ေသစာ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

၃။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလၽွာ့ခ်ရန္ မလိုအပ္ပါ

၄။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရပါက ေမးရိုးျပဳျပင္ကိရိယာမ်ား၊ ေလဖိအားသုံး မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား အသုံးျပဳကာ
ကုသနိုင္ပါသျဖင့္ ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသပါ

Dr. Yamin