အေရျပားေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းနည္း

မ်က္ႏွာႏွင့္ အေရျပားမ်ား ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊စိုျပည္မႈ
မရွိျခင္း၊အနီကြက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚကာ
ယားယံျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါက သင္ဟာ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕သူ
ျဖစ္ပါတယ္၊ ထို အေရျပားေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား
(၁) ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ
တစ္ေန႔လၽွင္ ေရ ၈ ခြက္ခန္႔ေသာက္သံုးေပးျခင္းက အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို
သက္သာေစပါသည္
(၂) အေရျပားအစို ဓာတ္ျဖည့္တင္းေပးေသာ ခရမ္ (Moisturising Cream) ကို ပံုမွန္
လိမ္းေပးပါ
Moisturizer ပါေသာ Lotion သာလၽွင္ အေရျပားတြင္းရွိ ေရဓာတ္ကို ပံုမွန္ ရရွိေစပါသည္
(၃)အခန္းတြင္း စိုထိုင္းမႈထိန္းေပးပါ (သို႔) Humidifierထားေပးပါ
အခန္းတြင္း လံုေလာက္ေသာ စိုထိုင္းမႈ ရွိေနျခင္းက အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းေလ်ာ့နည္း
ေစပါသည္
(၄) အေရျပားရွိ ဆဲလ္ေသမ်ားဖယ္ရွားေပးပါ (သို႔) Exfoliate လုပ္ေပးပါ
အေရျပားအေပၚလႊာ တြင္ ဆဲလ္ေသအလႊာ ရွိေနျခင္းက သံုးစြဲလိုက္ေသာ Moisturizer
Cream၏ အာနိသင္ကို အေရျပားက မရရွိႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ပံုမွန္ တစ္ပတ္တစ္ခါ ဆဲလ္ေသဖယ္ရွားေပးေသာ
Scrub လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေရျပားထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္
(၅) အေရျပားအတြက္ အသီးစားပါ၊
ေျခာက္ေသြ႕ေသာအေရျပားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အေရရႊမ္းေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ပံုမွန္စားသံုးသင့္ပါသည္
(၆)အေရျပားအာဟာရ ျဖည့္တင္းပါ
ေျခာက္ေသြ႕ေသာအေရျပားပိုင္ရွင္မ်ား အေနႏွင့္ Mega 3 ကဲ့သို႔ ျဖည့္စြက္အာဟာရ စားသံုးျခင္းျဖင့္လည္း
အေရျပားစိုျပည္ႏိုင္ပါသည္
ေရွာင္ၾကည္ရန္မွာ
(၁) အိပ္ေရး မဝျခင္း၊
(၂)ေရေႏြးႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း
(၃)အသီးအႏွံ မစားျခင္း၊
(၄) ေရလံုေလာက္စြာမေသာက္ျခင္း
(၅) အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ေစေသာ (သို႔)Moisturizer မပါေသာ
ဆပ္ျပာ အသံုးျပဳျခင္း
(၆) အစို ဓာတ္ျဖည့္ ေသာ (Lotion) ပံုမွန္မလိမ္းျခင္း