ပါ၀င္ေသာေဆး-Silver sulfadiazine

ေဆးပံုစံ-ခရင္လိမ္းေဆးပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ ပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာ၊ အနာမ်ား ပိုးဝင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုသရန္ အသံုးျပဳပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၁ၾကိမ္ သို႔ ၂ၾကိမ္ ဒဏ္ရာေပၚသို႔ ၁မီလီမီတာ အထူခန္႔ လိမ္းအံုေပးပါ။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ဆာလဖာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ အသက္ ၂လေအာက္ လမေစ့ဘဲေမြးေသာကေလးမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ား၊ G6PD ေရာဂါရွိေသာသူမ်ား၊ နုိ႔တိုက္မိခင္မ်ား သတိျပဳသံုးစြဲပါ။ ေသြးတြင္း ေဆးေရာက္ရွိေသာပမာဏႏွင့္ ဆီးအတြင္းပါေသာ ဆာလဖာ ေက်ာက္မ်ားကို စစ္ေဆးေနသင့္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးလိမ္းထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ပူျခင္း၊ နာျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အနီကြက္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-proteolytic enzymes မ်ားပါေသာ လိမ္းေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမလိမ္းသင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)