မီးဖြားခါနီးလကၡဏာမ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ရိွေနစဥ္ကာလပတ္လံုး စိုးရိမ္စရာေတြ မ်ားျပားပါတယ္။ ကေလးက်န္းမ်ာေရးမေကာင္းမွာ၊ မီးဖြားရတာအဆင္မေျပမွာ၊ ေန႔မေစ့ လမေစ့ပဲေမြးမွာ၊ ေျခလက္မစံုမွာ၊ မီးဖြားၿပီးေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္မွာ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးပူပန္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလိုပူပန္စရာေတြအျပင္ မိခင္ေတြပူပန္တာကေတာ့ မီးဖြားကာနီးႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။

သားသမီးအမ်ားႀကီးေမြးဖူးတဲ့မိခင္ေတြကေတာ့ မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းေကာင္းသိရိွၾကပါတယ္။ သားဦးေမြးမယ့္မိခင္ေတြကေတာ့ အစိုးရိမ္ႀကီးၾကမွာပါ။ သာမာန္ေလထိုးတာ၊ သ႐ိုးသရီျဖစ္တာကို ေမြးကာနီးၿပီလို႔ ထင္ေကာင္းထင္မွာပါ။ ကိုယ္ဝန္ေတာင္မိခင္တိုင္းႀကံဳေတြ႕ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ေပမယ့္ ေတြ႕ရတာမ်ားတဲ့ လကၡဏာေတြရိွပါတယ္။

မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုသိရိွၿပီးတဲ့အတိုင္း ဗိုက္နာပါတယ္။ ဗိုက္နာတယ္ဆိုတာ ေလထိုးေလေအာင့္လို႔နာတာမ်ဴိးမဟုတ္ပဲ သားအိမ္ကအားအင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ညႇစ္ခ်လို႔နာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုနာတာမ်ဳိးဟာ မီးဖြားကာနီးမွမဟုတ္ပဲ လႏုစဥ္ကတည္းက နာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုက္ကတင္းလာလိုက္၊ ေလ်ာ့သြားလိုက္သာျဖစ္ၿပီး ဗိုက္နာခ်ိန္ကလည္း တိုေတာင္းပါတယ္။ မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနာစိပ္လာတဲ့အျပင္ ပိုၿပီးအားပါလာပါတယ္။ တင္းေနတဲ့အခ်ိန္ပိုၾကာလာသလို သားအိမ္ကလည္း ကေလးကိုညႇစ္ခ်တာေၾကာင့္ ပိုပိုၿပီးနာလာမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ အက်ိအခြၽဲေတြဆင္းလာပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာလည္း ဆင္းႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ နဂိုထက္ပမာဏမ်ားလာပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ သားအိမ္ဝမွာ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ကာရံထားတဲ့အက်ိအခြၽဲေတြ ဆင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုက္နာလို႔ေဆး႐ံုသြာရင္ သားအိမ္ေခါင္းကို ဆရာဝန္ေတြလာစမ္းတယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးၾက၊ ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ မီးဖြားကာနီးရင္ ယခင္ကပိတ္ထားတဲ့သားအိမ္ေခါင္းဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔က်ယ္လာရပါတယ္။ 4cmထက္ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ မီးဖြားဖို႔နီးလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးလြယ္လြယ္ကူကူထြက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ သားအိမ္ေခါင္းကေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာရပါတယ္။

မီးဖြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေသြးနဲ႔ခြၽဲနဲ႔ေရာၿပီး အညိဳေရာင္ရိွတဲ့အခြၽဲေတြဆင္းတတ္ပါတယ္။ ေသြးအေရာင္လိုလည္းမဟုတ္ပဲ အခြၽဲသီးသန္႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္သိသာတာတစ္ခုကေတာ့ ေရမႊာအိတ္ေပါက္ၿပီးေရမႊာေတြဆင္းတာပါ။ ေရမႊာဟာရင္ေသြးအတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေရမႊာေပါက္ၿပီးမၾကာခင္ မီးဖြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိၾကာေကာင္းၾကာႏိုင္ေပမယ့္ အရမ္းၾကာလာၿပီတိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ အေရးေပၚခြဲေမြးရတာေတြလည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

မီးဖြားကာနီးႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာေတြဟာ။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တူညီတာ၊ ကြဲျပားတာေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။ ပူပန္လြန္းတာေတြမျပဳလုပ္သင့္သလို ေပါ့ေလိာ့တာမ်ဳိးလည္း ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ မီးဖြားကာနီးတာနဲ႔အမွ် ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ၿပီး လိုအပ္တာေတြျပဳလုပ္မွ ေကာင္းမြန္စြာမီးဖြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ