အျမင္အာရံုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဆီးခ်ိဳ

ဆီးခ်ိဳ ေဝဒနာရွင္မ်ား သတိမမူမိေသာ ဆီးခ်ိဳ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ မွာ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ေရတိမ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ မ်က္စိအတြင္းရွိ ေသြးေၾကာမ်ားကို ေယာင္ယမ္းေစ၍ မ်က္လံုးအိမ္အတြင္း မေကာင္းေသာ အရည္မ်ားစု၍ အျမင္အာရံုထိခိုက္ေစသည္။

IMG

အမ်ားစုမွာေရာဂါအစတြင္ထူးျခားလကၡဏာမျပပါ ၊ လကၡဏာျပေသာ အခ်ိန္တြင္မူ အျမင္အာရံုထိခိုက္ၿပီး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သတိထားသင့္ေသာလကၡဏာမ်းမွာ

(၁) မိမိ အျမင္အာရံု ျမင္ကြင္းအတြင္းတြင္ အဖတ္မၽား လႊင့္ေမၽ ာလာသည္ဟုခံစားရျခင္း

(၂) အျမင္အာရံုဝါးလာျခင္း

(၃) အျမင္အာရံု ျမင္ကြင္း တစ္ေနရာတြင္ အမဲေရာင္ အကြက္ ျမင္ေနရျခင္း

(၄) အေရာင္မ်ားမသဲကြဲျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ဆီးခ်ိဳ ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ အျမင္အာရံု မထိခိုက္ခင္ ႀကိဳတင္၍ မ်က္စိဆရာဝန္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စစ္ေဆးၿပီးႀကိဳတင္ ကုသသင့္ပါသည္။

IM

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္၊အခ်ိဳဓာတ္၊ေသြးေပါင္ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္း ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မယ္တင္ (ေဆး ၁)