အပူေလာင္ခံရေသာလူနာအား ျပဳစုျခင္း

အက္ဆစ္ သို႔ အရည္ပူ စိုေနေသာ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္တို႔ကို ဖယ္ရွားျပီးေနာက္

၁။ အကယ္၍ ဒဏ္ရာ ႀကီးပါက ၄င္းကို သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္စ သို႔မဟုတ္ ပတ္တီးစျဖင့္ ဖြဖြပတ္ကာ ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုး သြားပါ။
၂။ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္း၊ ေပါင္ၿခံၾကား၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါေနရာမ်ားသို႔ ေလာင္ပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုးသြားပါ။
၃။ ဒဏ္ရာ မႀကီးပါက ေလာင္ထားေသာ ဒဏ္ရာအား ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ ရနိုင္သမ်ွ ေဆးပါ။ စီးေနေသာေရျဖစ္လ်ွင္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ေရခဲရည္ျဖစ္ရန္ မလိုပါ။
၄။ အနာေအးေစေသာ Boiplasantumကဲ့သို႔ ေဆးမ်ိဳးအလြယ္တကူ ရနိုင္ပါက လိမ္းေပးနိုင္သည္။
၅။ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားကို လံုးဝ လံုးဝ မေဖာက္ရပါ။
၆။ ငန္းေဆး၊ မန္းေဆး၊ ေသြးလိမ္းရမည့္ေဆး၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ပရုတ္ေအး၊ ငံျပာရည္ စသည္တို႔ကို လိမ္းျခင္းသည္ အနာကို ပိုးဝင္ကာ ျပည္တည္ေစနိုင္ျခင္း၊ အခန္႔မသင့္လ်ွင္ အနာရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကို ျဖတ္ရနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း။