အခ်င္းဆိုတာဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ

အခ်င္းဆိုတဲ့အဂၤါဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အတြက္ေကာ ကေလးငယ္အတြက္ပါ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခ်င္းမရိွရင္ ကေလးငယ္က အသက္ရွင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကေလးရဲ႕အသက္လို႔ေျပာရင္လည္းရပါတယ္။ ကေလးနဲ႔မိခင္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်င္းရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကလည္းမ်ားျပားၿပီး အေရးပါပါတယ္။

အခ်င္းကမိခင္ရဲ႕သားအိမ္နဲ႔ ကေလးရဲ႕ခ်က္နဲ႔ဆက္သြယ္ေပးထားပါတယ္။ မိခင္ဖက္မွာ အခ်င္းမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုရိွၿပီး ကေလးဖက္မွာလည္း မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုရိွပါတယ္ 9လက္မခန္႔အက်ယ္ရိွၿပီး 1လက္မခန္႔ထူထဲၿပီး အေလးခ်ိန္က 1ေပါင္ခန့္ရိွပါတယ္။ အခ်င္းရဲ့အလယ္ကေန ကေလးရဲ႕ခ်က္ကိုခ်က္ႀကိဳးနဲ႔ဆက္သြယ္ထားၿပီး ခ်က္ႀကိဳးမွာေတာ့ ေသြးလႊတ္ေၾကာ2ေခ်ာင္း၊ ေသြးျပန္ေၾကာ1ေခ်ာင္းပါဝင္ပါတယ္။အခ်င္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္မွာပဲရိွရတဲ့အစိတ္အပို္င္းျဖစ္ၿပီး ကေလးေမြးၿပီးတာနဲ႔ကြာက်သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်င္းရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ မ်ားျပားပါတယ္။ အခ်င္းက ကေလးအတြက္oxygenကိုပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး carbon dioxideကိုဖယ္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ေသြးထဲမွာပါတဲ့ oxygen ေတြကို ကေလးရဲ႕အဆုတ္ကသံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ carbon dioxideကို ေသြးထဲထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါcarbon dioxideကိုကေလးရဲ့ေသြးေတြကတစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္ၿပီး အခ်င္းကေနတစ္ဆင့္မိခင္ရဲ႕ေသြး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာမိခင္ရဲ႕အဆုတ္ကေနတစ္ဆင့္ oxygenကိုျပန္သယ္ေဆာင္လာၿပီး အခ်င္းကေနပဲ ကေလးရဲ႕အဆုတ္ဆီကို oxygenေတြပို့ေပးပါတယ္။
အလားတူပဲ ကေလးငယ္ႀကီးထြားဖို႔လိုအပ္တဲ့အစာအာဟာရေတြကို အခ်င္းကေနတစ္ဆင့္ပဲသယ္ယူရပါတယ္။ မိခင္ဆီကအာဟာရေတြက အခ်င္းကေနတစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကာ ကေလးငယ္ဆီေရာက္ရိွပါတယ္။

မိခင္ရဲ႕ေသြးေတြထဲမွာ အဆိပ္အေတာက္ေတြပါလာရင္လည္း အခ်င္းကဖယ္ရွားေပးပါတယ္။ ကေလးကစြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့အညစ္အေၾကးေတြကိုသယ္ေဆာင္လာတဲ့ေသြးေတြကလည္း အခ်င္းကေနပဲျဖတ္သြားရၿပီး မိခင္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကေနမွတစ္ဆင့္စြန္႔ထုတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕ေသြးေတြထဲက အဆိပ္အေတာက္ေတြတင္မက
ပဲ ေရာဂါပိုးေတြပါလာရင္လည္း အခ်င္းကတတ္ႏိုင္သမွ်ဖယ္ရွားေပးပါေသးတယ္။

အခ်င္းကေန human placental lactogenဆိုတဲ့ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးထြက္ၿပီး အဆိုပါေဟာ္မုန္းဟာမိခင္ရဲ႕ေသြးတြင္းမွာအခ်ဳိဓာတ္ကိုတက္ေစပါတယ္။ အခ်ဳိဓာတ္တက္လာတာနဲ႔အမွ် ကေလးဆီကိုအခ်ဳိဓာတ္ေရာက္တာလည္းမ်ားလာတာေၾကာင့္ ကေလးကိုအာဟာရေပးစြမ္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အခ်ငက္း မိခင္ဆီကoxygenကိုသိမ္းထားၿပီးလိုအပ္ရင္ျပန္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

အခ်င္းရဲ႕အလုပ္ေတြကေတာ့ မ်ားျပားၿပီးအေရးပါလွပါတယ္။ ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္မရိွမျဖဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ