”သေႏၶတားေဆးေတြရဲ႕ အသံုးဝင္ပံု”

ေန႔စဥ္ေသာက္ရတဲ့ သေႏၶတားေဆးကတ္ေလးေတြကို အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတိုင္း သိၾကမွာပါ။ ဒီေဆးေတြဟာ Oestrogen နဲ႔ Progestogen ေပါင္းထားတာျဖစ္ၿပီး Combined oral contraceptive pills လို႔ေခၚပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္တားေဆးဆိုတဲ့အတိုင္း ကိုယ္ဝန္မရဖို႔သူကေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ထူးျခားတာက ဒီေဆးကတ္ေလးေတြဟာ အျခားေရာဂါေတြကို ကုသတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း အသံုးဝင္ေနတာပါပဲ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ အသံုးဝင္ေနတာလဲဆိုတာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။


*Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မညီမွ်မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာစုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ေဟာ္မုန္းလည္ပတ္မႈဟာ မမွန္တဲ့အတြက္ မေဟာ္မုန္း( Oestrogen ) သာမန္ထက္ပိုမ်ားေနပါတယ္။ အဲဒီလို မေဟာ္မုန္းေတြမ်ားေနရင္ သားအိမ္မွာတစ္ရႉးေတြ၊ဆဲလ္ေတြ ပိုပြားမ်ားလာၿပီး သားအိမ္အတြင္းထဲမွာ အသားစေတြပိုလာတတ္ပါတယ္။ အဲလိုပြားလာရင္ ပံုမွန္လူထက္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားပါတယ္။ PCOS ေရာဂါရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကို COC pills နဲ႔ Progestin only pills စတဲ့ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းညီမွ်သြားေအာင္ ကုသၾကပါတယ္။

*အေမြးအမွ်င္ထူျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ အေမြးအမွ်င္ထူထဲေပါက္ေရာက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေန႔စဥ္ေသာက္ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြနဲ႔ ကုသလို႔ရပါတယ္။

*Endometriosis ေရာဂါ

Endometriosis လို႔ေခၚတဲ့ သားအိမ္ထဲမွာရွိရမယ့္ တစ္ရႉးစေတြဟာ သားအိမ္ျပင္ပနဲ႔ သားအိမ္အတြင္းမွာ (မူမမွန္ေသာပြားမ်ားျခင္း)နဲ႔ပြားမ်ားေနတဲ့ေရာဂါမွာ ဒီေဆးေတြကိုသံုးပါတယ္။ သားဥေႂကြတာနဲ႔ ရာသီလာတာကိုတားၿပီး Endometriosis ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ရာသီလာရင္အလြန္အမင္းနာက်င္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသလို အေယာင္ျပသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ပြားမ်ားေနတဲ့ဆဲလ္ေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ COC pills ေရာ၊ Progestogen only pills ေရာ ဒီေရာဂါမွာ သံုးပါတယ္။

*ဝက္ျခံထြက္ျခင္း

ဒီေဆးကတ္ေလးေတြကို ဝက္ျခံအမ်ားအျပားထြက္တတ္တဲ့သူေတြကိုလည္း ကုသမႈအေနနဲ႔ သံုးလို႔ရပါတယ္။

*ရာသီမလာျခင္း

ရာသီေပ်ာက္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီျပန္ေပၚေစဖို႔နဲ႔ ရာသီစက္ဝန္းက ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ လာခ်င္သလိုလာေနလို႔ စိတ္ပ်က္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ပါတယ္။ ဒီေဆးက သဘာဝအတိုင္းလာတဲ့ ရာသီစက္ဝန္းကို ဖယ္ၿပီး ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္မွာတစ္ခါလာတဲ့ ရာသီစက္ဝန္းကို ဖန္တီးေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္တားေဆးကတ္ေတြရဲ႕ အသံုးဝင္ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္နည္းလမ္းကိုပဲ သံုးမယ္လို႔ စိတ္ကူးစိတ္ကူး ကြ်မ္းက်င္သူ ဆရာဝန္တစ္ဦးဦးနဲ႔ အလ်င္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ကုသမႈယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္လို႔ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

အားလံုးက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

ေမာင္(ေဆး-၁)