အေရးေပၚတားေဆးဆိုတာ ဘာလဲ?ဘယ္အခ်ိန္မွာသံုးမလဲ?

နံမည္ကိုက ‘ အေရးေပၚတားေဆး ‘ မို႔ …. အေရးေပၚလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနမွပဲ သံုးသင့္ပါတယ္။အျမဲသံုးဖို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူးေနာ္။

(***အျမဲသံုးဖို႔ မသင့္ေတာ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ သေႏၶတားႏိုင္စြမ္းက ၈၅% ေလာက္ပဲရွိတာေၾကာင့္….သင္စနစ္တက်အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သံုးဖန္မ်ားလာတဲ့အခါ …တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။)

အေရးေပၚတားေဆးအလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးသားဥေႂကြျခင္းကို တားဆီးေပး(သို႔)ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါတယ္။ကြန္ဒံုးလိုေတာ့ လိင္မွကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြကို မကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။

ဒါျဖင့္….အေရးေပၚတားေဆးဆိုတာကို ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ေသာက္သံုးသင့္ပါသလဲ?

၁)မေမၽွာ္လင့္ဘဲ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမိျခင္း

၂)လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္ ကြန္ဒံုး ေပါက္ျပဲသြားျခင္း

၃)ေန႔စဥ္ေသာက္ကိုယ္ဝန္ဆားေဆးေသာက္ေနသူမ်ား ၃ရက္ႏွင့္အထက္ေဆးေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း

၄)၃လခံကိုယ္ဝန္တားေဆး(ဒက္ပို)ထိုးရန္ ၄ပတ္ႏွင့္အထက္ေနာက္က်ျခင္း

၅)သားအိမ္တြင္းထည့္သေႏၶတားပစၥည္း ကြ်တ္ထြက္သြားျခင္း

၆)အလိုမတူဘဲ အဓမၼျပဳခံရျခင္း

စတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚတားေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံၿပီး နာရီ ၁၂၀ အတြင္းေသာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း……ေစာေစာေသာက္ႏိုင္ေလ အာနိသင္ရွိေလျဖစ္ၿပီး …. ေဆးေသာက္ေနာက္က်ေလ ေဆးအာနိသင္ေလ်ာ့ပါးသြားေလ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္နီေမ