အသက္ႀကီးမွကေလးယူျခင္း

ေနာက္ပိုင္းလူေနမႈဘဝေတြမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကေလးယူသင့္မယူသင့္ဆိုတာ အေရးပါတဲ့ေဆြးေႏြးစရာေခါင္းစဥ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တုန္းယူရမလား၊ ႀကီးမွယူရမလား။ ႀကီးမွယူရင္ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္သလဲ၊ လံုးဝမယူေတာ့ရင္ေကာင္းမလား စသျဖင့္ေခါင္းေျခာက္ေအာင္စဥ္းစားၾကရပါတယ္။ အသက္ႀကီးမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာ၊ ကေလးေမြးတာဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္ထက္ေတာ့ စိုးရိမ္ဖို႔ပိုမ်ားပါတယ္။

အသက္ႀကီးမွကေလးရတိုင္း စိုးရိမ္စရာေကာင္းတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ႀကီးေပမယ့္ သာမန္က်န္းမာတဲ့ကေလးေတြေမြးဖြားႏိုင္ပါတယ္။ 35ႏွစ္ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာက်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာေတြအေပၚေတာ့ သက္ေရာက္မႈေတြရိွလာႏိုင္ပါတယ္။

အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် အခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းေတြမ်ားလာပါတယ္။ ထင္သာျမင္သာတဲ့ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ down syndrome ျဖစ္ပါတယ္။ chromosome ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေမြးရာပါေရာဂါတစ္ခုဟာ မိခင္ရဲ႕အသက္အရြယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မိခင္အသက္ 25ႏွစ္အရြယ္မွာ ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းက 1064ေယာက္မွာတစ္ေယာက္၊ အသက္30အရြယ္မွာ 686ေယာက္မွာ 1ေယာက္၊အသက္35မွာဆိုရင္ 240မွာ1ေယာက္ စသျဖင့္မ်ားလာပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ႀကံဳႏိုင္တာကေတာ့ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္တာပါ။ မိခင္အသက္ 20-24 မွာ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ႏိုင္ႏႈန္းက 9%သာရိွေပမယ့္ 45ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ 75%ထိတက္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကေလးေမြးၿပီးအသက္မပါလာတဲ့ ကေလးအေသေမြးႏႈန္းကလည္း အသက္ႀကီးေလမ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာဆီးခ်ဳိတက္တာ၊ ေသြးေပါင္တက္တာ၊ ေျခေထာက္ေတြေဖာေယာင္လာတာ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္တာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာ၊ မီးဖြားရင္ေခါင္းနဲ႔မဆင္းပဲ တင္ပါးဆံုနဲ႔ဆင္းတာ၊ ေရမႊာနည္းတာေတြလည္းျဖစ္တတ္ၿပီး ကေလးေရာမိခင္ပါ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

အဆိုပါက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခအေနေတြကေတာ့ အသက္အရြယ္ႀကီးတိုင္းျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ျဖစ္ႏိုင္လာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာ ကေလးယူတာမွန္သမွ်ေတာ့ စိုးရိမ္စရာေတြကသူ႕အတိုင္းအတာ
နဲ႔သူရိွႏိုင္ပါတယ္။ မိမိအစီအစဥ္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ခ်ိန္ဆၿပီး က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တုန္းယူတာေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ မိမိရဲ႕မိသားစုအစီအစဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း အေလးထားၿပီးစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ