ဘယ္လိုသူေတြမွာ ေလျဖတ္တတ္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါ လူမ်ားသည္ သာမန္သူထက္ ေလျဖတ္နိုင္ေသာ အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါသည္။ ျပဳျပင္နိုင္ေသးေသာ အခ်က္မ်ားနွင့္ ျပဳျပင္၍ မရေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ျပဳျပင္နိုင္ေသာအေၾကာင္းဆိုသည္မွာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူသည္ ေလျဖတ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားေသာ္လည္း ေဆးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္မႈပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္တြင္ ထိန္းထားနိင္ပါက ေလျဖတ္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ျပဳျပင္၍ မရနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရွိသူမ်ား

 • အသက္ၾကီးသူမ်ား
 • အမ်ိဳးသားမ်ား
 • အာဖရိကလူမ်ိဳး> အာရွလူမ်ိဳး> အေနာက္တိုင္းသားမ်ား
 • ယခင္ေသြးေၾကာျပႆနာရွိဖူးသူမ်ား(ဥပမာ- နွလံုးေသြးေၾကာပုတ္ျခင္း၊)
 • မ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ား
 • ေသြးခဲေစေသာဓာတ္မ်ားသူမ်ား

ျပဳျပင္နိုင္ေသာ ေလျဖတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရွိသူမ်ား

 • ေသြးတိုးရွိသူ
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူ
 • ေဆးလိပ္ေသာက္သူ
 • အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သူ
 • ေသြးတြင္းအဆီမ်ားသူ
 • ေသြးနီဥမ်ားေသာေရာဂါရွိသူ
 • နွလံုးေရာဂါရွိသူ
 • အခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ား(ဥပမာ -ကိုယ္၀န္တားေဆး၊ ) ေသာက္ေနသူမ်ား<
 • /ul>

  ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)