အသက္အရြယ္၊လိင္
• ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း ေသြးဆံုးသြားေသာအခါ ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းမွာ တူတူျဖစ္သြားပါသည္။
မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း
• အတူေနမိသားစု၀င္မ်ားသည္ ဗီဇ၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ပံုစံမ်ား တူေလ့ရွိၾကသျဖင့္ မ်ိဳးရိုးအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ဖူးသူရွိပါက မိမိတြင္လည္းရွိေနတတ္ပါသည္။
ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားနွင့္တြဲေနသူမ်ား
• ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား
• ေသြးတြင္းအဆီသူမ်ား
• ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား
• ေသြးခဲေစေသာဓာတ္မ်ား မ်ားေနျခင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား
အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးသူမ်ား
အစားအေသာက္မ်ား-အဆီမ်ားေသာအစားအစာ၊ အခ်ိဳလြန္ကဲေသာအစားအစာ၊ စသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသူမ်ား
အ၀လြန္သူမ်ား
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈအားနည္းသူမ်ား။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)