ေပြးေရာဂါ

ေပြးေပါက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အေရျပားတြင္ မႈိေရာဂါ စြဲကပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ အေရျပားသည္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကိုယ္တြင္းမဝင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးေနသည့္အျပင္ အေရျပားေပၚတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ မႈိႏွင့္ ပိုးမ်ားစြာ ရွိေန၏။ ထိုပိုးမႊားမ်ားသည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း

-အေရျပား အဆီ အထြက္မ်ားျခင္း

-ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီျဖစ္ျခင္း

-ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း

-ခုခံအား က်ဆင္းေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆမတန္ပြားမ်ားလာေသာအခါ အေရျပားမႈိႏွင့္ အျခားအေရျပားေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားလာၾကသည္။

ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ေပြးေရာဂါသည္ အသားအေရာင္မေရြးျဖစ္တတ္ျပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ေလ့ရွိေပသည္။

-ေပြးေပါက္ေသာ အေရျပားသည္ နံေဘးရွိအေရျပားအေရာင္နွင့္ ကြဲျပားေနတတ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အညိဳေရာင္ရွိေသာ အကြက္မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိ အသားေရာင္ထက္ နုေသာ၊ သို႔ ရင့္ေသာ အေရျပားအကြက္ အျဖစ္ေတြ႔နိုင္ပါသည္။

-ပံုမွန္အေရျပားကဲ့သို႔ ေနေရာင္ေၾကာင့္ အေရာင္ရင့္ျခင္း မျဖစ္တတ္ပါ။

-ကိုယ္ခႏၶာ အနွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း လည္ပင္း၊ ရင္ဘတ္၊ ေနာက္ေက်ာႏွင့္ လက္ေမာင္းတြင္ ပိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

-တစ္ခါတစ္ရံ ေျခာက္ေသြ႔၍ အဖတ္မ်ား ကြာေနတတ္သည္။ ယားယံျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမႈမ်ား

အမ်ားအားျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေပြးေရာဂါကို အျမင္ျဖင့္သာ စစ္ေဆးေလ့ရွိၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ယူဗီြအလင္းေရာင္ႏွင့္ ၾကည့္ရူစစ္ေဆးတတ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက အေရျပားအသားစ နည္းနည္း ျခစ္ယူ၍ အနုၾကည့္မွန္ေျပာင္း ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္။

ကုသမႈမ်ား

ေပြးေပါက္ေသာ အေရျပားကို လိမ္းရန္အတြက္ ခရင္လိမ္းေဆး၊ လိုးရွင္း စသည့္ေဆးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ၏။ ေသာက္ေဆးမ်ားအျဖစ္လည္း ေတြ႔နိုင္ပါသည္။

-အမ်ားအားျဖင့္ မႈိသတ္ေသာ လိမ္းေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုလိမ္းေဆးမ်ားတြင္ zinc, pyrithione, selenium, miconazole, clotrimazole, terbinafine စေသာ ေဆးမ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ -ေသာက္ေဆးမ်ားကို ေရာဂါဆိုးရြားေသာအခါ၊ ခဏခဏျပန္ျဖစ္ေသာအခါမ်ားတြင္ အဓိကသံုးတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဆးမ်ားသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ထိုသို႔မျဖစ္ေအာင္ အေရျပား၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

*အဆီမ်ားေသာ အေရျပားအလွကုန္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

*ေနေရာင္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ျခင္းကို နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေနေရာင္ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုဆိုးတတ္ပါသည္။

*ေနကာသည့္ အလွကုန္မ်ား sunscreen မ်ားကို အျပင္ထြက္သည့္ အခါတိုင္း လိမ္းသင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုး SPF ၃၀ပါဝင္ပါေစ။

*က်ပ္ေသာအဝတ္အစားမ်ား မဝတ္သင့္ပါ။

*ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ခ်ည္သားထည္မ်ား ပိုမိုဝတ္ဆင္ပါ။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)