ခဏခဏသားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ား

သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ စိုးရိမ္တတ္ၾကတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ သားပ်က္သားေလွ်ာ (သို႔) ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တယ္ဆိုတာ အေယာက္100မွာ 10ေယာက္ကေန 20ေယာက္ထိျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါတယ္။ တစ္ခါကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ခါပ်က္က်ႏိုင္ေျခနည္းသြားတတ္ပါတယ္။ 3ခါနဲ႔အထက္ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေရာဂါတစ္ခုခုအခံရိွတာမ်ဳိးျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ခဏခဏပ်က္က်ၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရိွပါတယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစတဲ့ မ်ဳိးဗီဇ(gene)ရိွေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီဗီဇရိွေနလားဆိုတာကိုေတာ့ DNAကိုစစ္ေဆးမွသိမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေဟာ္မုန္းမညီမွ်တဲ့ ေရာဂါအခံရိွတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြမွာလည္း ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တတ္ပါတယ္။ oestrogen နဲ႔ progesteroneမညီမွ်တာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အေရျပားေလးဘက္နာေရာဂါအခံရိွတဲ့သူေတြ၊ anti phospolipid syndromeလို႔ေခၚတဲ့ေရာဂါရိွတဲ့သူေတြမွာလည္း အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွပါတယ္။ အခ်င္းကိုေသြးေရာက္တာနည္းၿပီး ရင္ေသြးငယ္မွာအာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ကာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးေတြမွာ သားအိမ္အေနအထားမမွန္တာေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။ အေနအထားမမွန္ရင္သေႏၶသားဟာ သားအိမ္မွာေကာင္းေကာင္းမတြယ္ႏိုင္ပဲ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်နိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သားအိမ္ေခါင္းက ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္တာ၊ သားအိမ္ေခါင္းမလံုတာေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့မိခင္ေတြ၊ အရက္ေသာက္တဲ့မိခင္ေတြမွာလည္း မၾကာခဏကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္စိတ္ႂကြေဆး၊ မူးယစ္ေဆးစတာေတြသံုးဆြဲရင္လည္း ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တတ္တာမို႔ ေရွာင္ရွားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ပ်က္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္သာမက မိသားစုတစ္ခုလံုးဝမ္းနည္းရပါတယ္။ တစ္ခါမဟုတ္ပဲ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာၿပီမို႔ ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကုသမွသာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ