ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း

ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း ေဝဒနာကို လူတိုင္းအနည္းနွင့္ အမ်ား ခံစားဖူးၾကေပလိမ္႔မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူသားမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားၾကျပီး ညအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္အနားယူေပးရေပသည္။ သို႔မွသာ နိစၥဓူဝ ကိစၥအျဖာျဖာကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကေပမည္။ ညဘက္တြင္ ေကာင္းစြာအိပ္မေပ်ာ္ပါက ႏြမ္းလ် အိပ္ငိုက္ေနကာ အေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္နုိင္ေပသည္။

ထိုအခါ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းသည္ ျပႆနာအရင္းခံေလာ၊ ေရာဂါအခံတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းေလာ၊ သိရန္လိုအပ္လာေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ညဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ညအိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေန႔ဘက္တြင္ ပိုအိပ္ေလ့ရွိသည္မွာ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားပါ သိရန္လိုအပ္လာပါသည္။

ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

 • ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမတူျခင္း (ညဘက္အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ဆူညံေနေသာပတ္ဝန္းက်င္ရွိျခင္း၊ ေအးလြန္း ပူလြန္းျခင္းစသည္)၊
 • အိပ္ေဆးမ်ား သံုးစြဲေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေဆးမပါေသာအခါ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
 • စိတ္ပူပန္ေနျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း စေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
 • အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေစေသာေဆးဝါးမ်ား ျဖတ္ျခင္း
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း
 • ေရာဂါအခံရွိျခင္း (နွလံုးမေကာင္းျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ရွိျခင္း၊ ညအိပ္စဥ္ အသက္ရူရပ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ထားျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား၊ နာက်င္ေနျခင္း စသည္)

ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား

 • ညဘက္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားရန္ ခက္ခဲျခင္း
 • ခဏခဏ နုိးလာျခင္း
 • ထမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်ိန္ထက္ ေစာနိုးေနျခင္း
 • ညအိပ္ျပီးေသာ္လည္း ပင္ပန္းေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း
 • ေန႔လည္ဘက္တြင္ ႏြမ္းနယ္ အိပ္ငိုက္ျခင္း
 • စိတ္တိုလြယ္ျခင္း
 • အာရံုစူးစိုက္၍မရျခင္း
 • မေတာ္တဆ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္တတ္ျခင္း
 • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ျပႆနာျဖစ္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေဝဒနာမ်ား ခံစားရျခင္း
 • အိပ္စက္ျခင္း အတြက္ ပူပန္ေနရျခင္း

ဤသို႔ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ခံစားရပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အိပ္စက္မႈျပန္လည္ရရွိရန္

 • အိပ္ခ်ိန္ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။
 • အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ဇြတ္မအိပ္ပါနွင့္။
 • ညအခါ ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ား (ေကာ္ဖီ) စားေသာက္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဗိုက္ဆာေနလ်က္ အိပ္ရာဝင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစား ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။
 • တရားထိုင္ျခင္း၊ အေၾကာေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။
 • တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးရင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါက စိတ္ဖိစီးမႈကို က်ေစကာ အိပ္စက္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳ ေစတတ္ပါသည္။
 • အိပ္ရာထဲတြင္ တီဗြီၾကည့္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ေနျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • မနက္ထခ်ိန္ ႏႈိးစက္ေပးထားပါ။
 • ေန႔လည္ဘက္ ၾကာရွည္စြာအိပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အိပ္ေဆး သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာဂါရွိမရွိ ရွာေဖြကုသျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)