မုဒိမ္းမႈ

မုဒိမ္းမႈေျမာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေယာက်္ားတစ္ဦးသည္ မိန္းမတစ္ဦးကို အလုိမတူဘဲ ကာမကိုအဓမၼရယူၿပီး ဆက္ဆံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာက်္ား၏ လိင္တံသည္ မိန္းမကိုယ္ထဲသို႔ သြင္းမိရံုႏွင့္ပင္ မုဒိမ္းမႈေျမာက္ပါသည္။

မုဒိမ္းမႈတစ္ခုၿပီးေျမာက္ရန္ ၾကံစည္သူသည္ ကာမဆႏၵ အထြတ္အထိပ္ရမွသာမဟုတ္ပါ။ သုတ္ထြက္မွ လည္းမဟုတ္ပါ။ မုဒိမ္းမႈဟုေသာ ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မမွာ ၃၇၆ ျဖစ္ပါသည္။

(၁)     မုဒိမ္းမႈေျမာက္ေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

မုဒိမ္းမႈေျမာက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း (၅)မ်ိဳးရွိပါသည္။

(က)    မိန္းမကခြင့္မျပဳျခင္း

(ခ)     မိန္းကေလးကခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ အသက္ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကို ၾကံစည္ ဆက္ဆံျခင္း

(ဂ)     မိန္းမကို ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ နာက်င္ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ၿပီး မိန္းမကခြင့္ျပဳလုိက္ရျခင္း

(ဃ)    မိန္းမက အလိုမတူဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္း

(င)     မိန္းမက သူမ၏ရည္းစား (သို႔မဟုတ္) ေယာက်္ားဟုထင္ေနျခင္းကို ၾကံစည္သူ ေယာက်္ားကသိရွိျခင္း။ ေယာက်္ားက သူ၏ရည္းစား(သို႔မဟုတ္) မိန္းမမဟုတ္မွန္းသိေသာ္ေ၏လည္း မိန္းမကထိုေယာက်္ားကို သူမ၏ ရည္စား(သို႔မဟုတ္) ေယာက်္ားဟုထင္ၿပီး ကာမဆက္ဆံမႈကိုလက္ခံျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

(၂)     မုဒိမ္းမႈေျမာက္ျခင္း

မိန္းမက အလိုမတူဘဲ ကာမကိုရယူျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္မိန္းကေလးက ျငင္းဆန္၊ ရုန္းကန္ေနသည့္ ၾကားမွ ၾကံစည္သူအေနျဖင့္ ၎ဆႏၵအထြက္အထိပ္မေရာက္ေသာ္လည္း မုဒိမ္းမႈေျမာက္ပါသည္။

(၃)     အလိုတူ၊ အလိုပါမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၾကံစည္ခံရေသာ မိန္းမသည္ ေယာက်္ား၏ ကာမဆက္ဆံမႈကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရုန္းကန္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ အနီးတ၀ိုက္ရွိ လူမ်ားသိရွိေစရန္လည္း ပါးစပ္ႏွင့္လည္း ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းရပါသည္။ ၾကံစည္သူေယာက်္ားကို ခုခံကာကြယ္ရပါမည္။ အခြင့္အေရးရပါက ထြက္ေျပးၿပီး နီးစပ္ရာကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ကာမဆက္ဆံမႈကို အစမွအဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္ေနပါက ျငင္းဆန္ျခင္းျပဳလုပ္သည္ဟု မထင္မွတ္ဘဲ အလိုတူ အလိုပါ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆတတ္ပါသည္။

(၅)     ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္

မိန္းမတစ္ဦးအတြက္ ကာယိေျႏၵထိခိုက္ေစရန္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာပါက ၾကံစည္သူေယာက်္ားကို ေသေစသည္အထိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၀)တြင္ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ခုခံကာကြယ္ျခင္းအတြက္ မိန္းမသားတြင္ ျပစ္မႈမေျမာက္သကဲ့သို႔ လူသတ္မႈလည္း မျဖစ္ပါ။

(၆)     မုဒိမ္းမႈေျမာက္ေသာ အျခားမိန္းမမ်ား

ရူးသြပ္ေနေသာ မိန္းမ၊ အရက္မူးလြန္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ မိန္းမ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားသံုး စြဲၿပီး မိန္းေမာစိတ္ၾကြေနေသာ မိန္းမႏွင့္ ေမ့ေဆးေပးခံရေသာ မိန္းမတို႔သည္ ကာမဆက္ဆံေနစဥ္ ျငင္းဆန္ျခင္းမရွိေသာ အလိုတူခြင့္ျပဳရာ မေရာက္ေသာေၾကာင့္ မုဒိမ္းမႈေျမာက္ပါသည္။

(၇)     အႀကံျပဳခ်က္

မုဒိမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ေသြးသားရင္းမဟုတ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေနထိင္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဖခင္အရြယ္မ်ားႏွင့္ မိမိ၏သမီးက ေပါင္းသင္းခင္မင္ ေနျခင္းသည္ ျပႆနာမရွိႏုိင္ဟု ေပါ့ေလ်ာ့မိျခင္းကို မျဖစ္ရန္ သတိျပဳရပါမည္။ လိင္စိတ္ကိုျဖစ္ေစေသာ ညစ္ညမ္းကားမ်ားေၾကာင့္လည္း မုဒိမ္းမႈကိုအားေပးတတ္သည္ကိုလည္း သိရွိထားရပါမည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို တစ္ေယာက္တည္း တစ္ခန္းတည္းထားၿပီး လြတ္လပ္မႈအျပည့္ရေနေစရန္လည္း မဖန္တီးသင့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပုရိသအမ်ိဳးသားမ်ားအား ကာမဆႏၵဖိတ္ေခၚသည့္၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သြားသတိ၊ လာသတိ၊ စားသတိျဖစ္ရပါမည္။ အယံုလြယ္ျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ မုဒိမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုသိရွိၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေဒါက္တာျမင့္သန္းထြန္း