အျပာကားၾကည့္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးမ်ား

ဟိုးအရင္ေခတ္မ်ားမွာ အျပာကားမ်ားၾကည့္ရွဳလိုပါက ငွားရမ္း ရွာေဖြရျခင္း ၊ အလြယ္တကူရရန္ ခက္ခဲျခင္း ၊ ကြယ္ဝွက္ၿပီး ၾကည့္႐ွဳရျခင္း စသည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကည့္႐ွဳမႈ နည္းပါးခ့ဲေပမယ့္ ယခုအခါ laptop မ်ား ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အလြယ္တကူ ကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ အျပာကားၾကည့္႐ွဳမႈ နႈန္းဟာလဲ ျမင့္မားလာပါတယ္ ။ ထို႔အတြက္ အျပာကား ၾကည့္႐ွဳမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

ဆိုးက်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္

* အျပာကားမ်ားမွ ဇာတ္လမ္းဆင္ ႐ိုက္ကူးထားသည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ဘဝက့ဲသို႔ ယူဆလာျခင္း

* အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လြဲမွားစြာ ျမင္လာျခင္း ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာျဖည့္ဆည္းခံမ်ားအျဖစ္ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္လာတတ္ျခင္း

* လက္ေတြ႕မဆန္ေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္လာျခင္း

* အလြန္အမင္းစြဲလမ္းျခင္း

* အလုပ္အကိုင္ လူမႈေရး က်န္းမာေရး ထိခိုက္လာျခင္း

* မိမိ၏ လက္တြဲေဖာ္အား အျမင္လြဲမွားလာျခင္း ၊ သံသယစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

* မိမိလက္တြဲေဖာ္အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံနည္းမ်ားျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးေစျခင္း

* မိမိကိုယ္ကို သိမ္ငယ္ျခင္း အားမလို အားမရျဖစ္ျခင္း

* မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္

* ဒါဟာ လိင္စိတ္ကို ထြက္ေပါက္ေပးျခင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ၿပီး အျပာကားၾကည့္ျခင္းဟာ ျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္နဲ႔ေပ်ာ္ပါးျခင္းထက္ အမ်ားႀကီး စိတ္ခ်ရတ့ဲ ထြက္ေပါက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

* အျပာကားၾကည့္ျခင္းဟာ လိင္စိတ္ကို နိႈးဆြေစတ့ဲအတြက္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ အန္ေဒၚဖင္းေဟာ္မုန္းထုတ္လႊတ္မႈကို တိုးလာေစပါတယ္

* မ်ားေသာအားျဖင့္ အျပာကားမ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖစဥ္မ်ားမွ ၾကည့္႐ွဳေလ့ရွိတ့ဲအတြက္ မလိုလားအပ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လိင္စိတ္ထြက္ေပါက္မ်ားကို တားဆီးေပးပါတယ္ ။

* ဒါဟာေငြေၾကးကုန္မႈအနည္းဆံုး လိင္စိတ္ထြက္ေပါက္မႈလဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

* ဒါ့အျပင္ လိင္ဆက္ဆံရာမွ ရရွိလာမယ့္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလဲ မျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ တားဆီးေပးပါတယ္ ။

* တခ်ဳိ့ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစတတ္ပါတယ္ ။

* အျပာကားၾကည့္ျခင္းဟာ စံုတြဲမ်ား လင္မယားမ်ားၾကားမွာ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝမွာ အဆင္မေျပတ့ဲ လိင္ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ားကို ထြက္ေပါက္ေပးျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။

* အလြန္အမင္းျဖစ္ေပၚေနတ့ဲလိင္စိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တ့ဲအတြကိ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ ။

(Dr.Shein Thu Han)