ကေလးငယ္ကိုနားေဖာက္ေပးသင့္ မေပးသင့္

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ မိန္းကေလးငယ္ေတြကို ကေလးဘဝကတည္းကနားေဖာက္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနားေဖာက္တဲ့အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဖာက္ၾကေပမယ့္ ေဖာက္သင့္မေဖာက္သင့္ကို အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ စိတ္ပူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နားေဖာက္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

နားမေဖာက္သင့္ေသာအေၾကာင္းမ်ား

၁. နားေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးမွာ ေကာင္းက်ိဳးပို႐ွိမလာႏိုင္ပါ။

၂. နားေဖာက္ျခင္းသည္ နာက်င္မႈ႐ွိေသာေၾကာင့္ ႏုနယ္ေသာကေလးအား ေဝဒနာခံစားရေစသည္။

၃. နားေဖာက္ျခင္းကို သန္႔႐ွင္းေသာစက္ကိရိယာကိုအသံုးျပဳကာ တတ္ကြၽမ္းေသာသူမွ ေဖယက္ေပးရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ပိုးဝင္ကာ အသက္ဆံုး႐ွံုးသည္အထိျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

၄. ကေလးငယ္အားနားေဖာက္ေပးၿပီး နားကပ္ နားဆြဲမ်ားတပ္ဆင္ေပးပါက ကေလးငယ္သည္မထိန္းသိမ္းတတ္ေသးေသာေၾကာင့္ ေပ်ာက္႐ွႏိုင္သည္။ သည့္ထက္ဆိုးပါက နားဆြဲညပ္ေသာအခါ နားကိုေဆာင့္ဆြဲသလိုျဖစ္ၿပီး အနာတရျဖစ္ႏိုင္သည္။ သည့္ထက္ဆိုးပါက ကေလးက ပါးစပ္ထဲထည့္ေဆာ့သည့္အခါ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္႐ွိႏိုင္သည္။

၅. တန္ဖိုးႀကီး နားဆြဲတန္ဆာဆြဲပါက အႏၲရာယ္ကိုဖိတ္ေခၚေနသလိုျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

နားေဖာက္သင့္ေသာအေၾကာင္းမ်ား

၁. အခ်ိဳ႕က ငယ္ရြယ္တုန္းနားေဖာက္ထားေတာ့ ႀကီးလာမွ နာတာကို သိၿပီးေအာ္ငိုတာမလုပ္ေတာ့ဘူးဟုဆိုၾကသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုေပမယ့္ ကေလးငယ္႐ုန္းကန္ေနလ်ွင္ လုပ္ရကိုင္ရခက္မည္ကေတာ့အမွန္။

၂. အျခားေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးအရေဖာက္ျခင္း၊စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေဖာက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေနရန္မလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ နည္းစနစ္တက် သန္႔႐ွင္းေသာကိရိယာမ်ားနဲ႔ တတ္ကြၽမ္းသူမွ နားေဖာက္မယ္ဆိုရင္၊ ကေလးငယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္ရာကိုသာေရြးခ်ယ္ဆက္ယင္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္စရာမ႐ွိပါေၾကာင္း တင္ျပလိာက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ