ေန႔မေစ့လမေစ့မီ ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ မီးဖြားျခင္း

ကိုယ္ဝန္သည္ေတြဟာ “ကိုးလလြယ္၊ ဆယ္လဖြား” ဆိုတဲ့အတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာ ဆယ္လေျမာက္၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 40ပတ္မွာ မီးဖြားၾကပါတယ္။ ေဆးပညာအဆိုေတြကေတာ့ 37ပတ္နဲ႔ 40ပတ္ၾကားမွာ မီးဖြားရင္ ေန႔ေစ့လေစ့တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ေန႔ေစ့လေစ့ဆိုတာ နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ ရင္ေသြးငယ္ဟာ မိခင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္အျပင္မွာ အသက္ရွင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားရိွတာကိုဆိုလိုပါတယ္။ အဆုတ္၊ ႏွလံုး၊ အစာေျခစနစ္ အစရိွတာေတြ ေကာင္းမြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

37ပတ္မတိုင္ခင္ သားအိမ္ညႇစ္အားက ေမြးခါနီးအခ်ိန္လို ညႇစ္အားေကာင္းလာတာကို လမေစ့ဘဲဗိုက္နာျခင္းလို႔ေခၚၿပီး မီးဖြားသြားရင္ေတာ့ လမေစ့ပဲမီးဖြားျခင္းလို႔ေခၚပါတယ္။ ကေလးေမြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ သားအိမ္ကေနညႇစ္ရတဲ့အျပင္ သားအိမ္ေခါင္းကလည္းပြင့္လာရပါတယ္။ အဲဒီလိုပြင့္လာမွသာ ကေလးဟာသားအိမ္ကေနတစ္ဆင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲေရာက္ၿပီး မီးဖြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔မေစ့ပဲမီးဖြားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ယခင္ကေန႔မေစ့ပဲ မီးဖြားဖူးတာမ်ဴိးရိွရင္၊ ကိုယ္ဝန္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအရမ္းနီးရင္၊ ဝမ္းထဲမွာလြယ္ထားရတဲ့ရင္ေသြးအေရအတြက္မ်ားရင္(အမႊာပူး၊ သံုးမႊာပူး) စတဲ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လမေစ့ပဲမီးဖြားတာကိုကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုိယ္ဝန္ရိွတာသိသိျခင္း ေဆး႐ံုမွာကိုယ္ဝန္အပ္ထားရပါမယ္။ ultrasound႐ိုက္တာ၊ ကေလးအေနအထားမွန္မမွန္စမ္းသပ္တာ၊ အစရိွသျဖင့္လိုအပ္တာေတြျပဳလုပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အျဖဴဆင္းတာ၊ အခြၽဲဆင္းတာ၊ ဗိုက္နာတာ အစရိွတာေတြကိုလည္း မေပါ့ဆဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေန႔မေစ့ပဲဗိုက္နာတိုင္းမီးဖြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုက္နာတာကေန ၇ရက္အတြင္းမီးဖြားတာဟာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရိွတဲ့အျပင္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဗိုက္မနာေတာ့ပဲ ေန႔ေစ့လေစ့မွမီးဖြားၾကပါတယ္။

ေန႔မေစ့ပဲေမြးဖြားတာဟာ ႀကံဳေတြ႕ရခဲတယ္ဆိုေပမယ့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားၿပီးရင္လည္း ကေလးငယ္ကို အသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ အထူးၾကပ္မတ္ၿပီး ေမြးျမဴရပါတယ္။ ေန႔မေစ့ပဲေမြးေတာ့မွာကို သိသိခ်င္းမိခင္ေရာ ကေလးပါက်န္းမာေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ကေလးငယ္ကိုကုသေပးမွသာ က်န္းမာသန္စြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ