ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းဆိုေသာ ထိုျပသနာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုင္းသိထားသင့္၊ သတိထားသင့္ေသာျပသနာျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးတိုးျခင္းက အစျပဳၿပီးေနာက္ဆက္တြဲကေလးေရာ၊အေမကိုပါ ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာျပသနာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းဆိုတာ

 • _ ေသြးေပါင္တက္ျခင္း( အေပၚေသြး_ ၁၄၀, ေအာက္ေသြး_၉၀ထက္ေက်ာ္)ျခင္း
 • _ ဆီးထဲတြင္အသားဓာတ္( Protein) သတ္မွတ္ပမာဏထက္ပိုပါေနျခင္း
 • _ မ်က္ႏွာႏွင့္လက္တို႔တြင္ေဖာေယာင္ျခင္းတို႔(၃)မ်ိဳးလံုးရွိေနၿပီ္ုပါက ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္သည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္လၽွင္ျပတတ္တဲ့လကၡဏာေတြကေတာ့

 • _ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊
 • _ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • _ အျမင္အာရံုတြင္အစက္အေပ်ာက္ မ်ားျမင္ျခင္း
 • _ လက္၊မ်က္ႏွာမ်ားေဖာေယာင္လာျခင္း
 • _ တစ္ပတ္အတြင္း ၅ေပါင္ေက်ာ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္လာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္၃လေက်ာ္မွေမြးသည္အထိ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားကေတာ့

 • _ ကေလးတစ္ေယာက္မွမေမြးဘူးသူမ်ား
 • _ ကေလးအမ်ားအျပားေမြးဘူးသူမ်ား
 • _အခ်င္းအေနအထားမမွန္သူမ်ား
 • _ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ား
 • _ ဆီးခ်ိဳရွိသူမ်ား
 • _ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူမ်ား
 • _ ယခင္ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ဖူးသူမ်ား ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္

 • _တက္ျခင္း
 • _ ေလျဖတ္ျခင္း
 • _ အသည္းလုပ္ေဆာင္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း
 • _ ခနၱာကိုယ္အႏွံ႔ေသြးမတိတ္ဘဲ ေသြးထြက္ျခင္း
 • _ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း
 • _ အဆုတ္ထဲေရဝင္၍ အေမာေဖာက္ျခင္း
 • _ေမြးဖြားခ်ိန္မတိုင္မွီအခ်င္းေစာကြာျခင္း
 • ကေလးတြင္ _ လမေစ့ခင္ေမြးျခင္း ၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲေသဆံုးျခင္း တို႔ထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလကၡဏာေတြရွိလို႔ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္တာေသခ်ာၿပီဆိုရင္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုတိက်စြာလိုက္နာရပါမယ္။

လိုအပ္တဲ့ လူမ်ားကို ေဆးရံုတင္၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ကေလးကို ေစာ၍ ခြဲေမြးရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မယ္တင္( ေဆး ၁)