ေမြးဖြားရက္ေက်ာ္ျခင္း( သို႔) Due date ေက်ာ္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္အပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဆရာဝန္က ရာသီလာတဲ့ပထမဆံုးရက္မွစတင္၍ ၉လနဲ႔ ၇ရက္ေပါင္းၿပီး ေမြးဖြားရမည့္ရက္ကို တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီရက္ကို ေမြးဖြားခန္႔မွန္းရက္ ( သို႔) Due Date လို႔ အလြယ္သိထားၾကပါတယ္။ ဒီရက္ကို ေသခ်ာဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္ ရာသီလစဥ္ ပံုမွန္လာသူျဖစ္ရပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ထိုးေဆး ေသာက္ေနျခင္းမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ရတာ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမယ္ဆိုရင္ တြက္ခ်က္လိုက္တဲ့ ခန္႔မွန္းေမြးဖြားရက္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

Due Date ေက်ာ္တယ္ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းေမြးဖြားရက္ထက္ ” ၂ပတ္” ေက်ာ္တာကို ဆိုလိုတာပါ။

ဒီလို Due date ေက်ာ္ျခင္းအတြက္ ဘာေတြသတိထားသင့္လဲ?
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေမြးရမယ့္ရက္ မေမြးဘဲ ေက်ာ္လည္း အခ်ိန္တန္ေမြးမွာဘဲလို႔ ေတြးတဲ့သူမ်ားလည္းရွိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ခန္႔မွန္းေမြးဖြားရက္ မေမြးတာဟာအနၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအနၱရာယ္ေတြကေတာ့

 • ၁) အခ်င္းမွ ကေလးဆီေသြးပို႔ေဆာင္မႈနည္းသြားတာမို႔ ကေလးအသက္ရႈမဝတာ
 • ၂) ကေလး ဦးေခါင္းခြံ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမေနေတာ့တာမို႔ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ေမြးဖြားရခက္တာ
 • ၃) ညႇပ္ဆြဲ၊ ေလစုပ္ေမြးဖြားရႏိုင္ေျခမ်ားတတ္တာ
 • ၄) ေရမႊာေရနည္းသြားတတ္တာ
 • ၅) ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ကေလး အဆုတ္အားနည္းတတ္တာ
 • ၆) ကေလးမွာ အခ်ိဳဓာတ္နည္းတာ ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါဆို ဘယ္လို သတိထားမလဲ?

 • ဆရာဝန္တြက္ေပးလိုက္တဲ့ ခန္႔မွန္းေမြးဖြားရက္ကို အျမဲ သတိထား မွတ္သားပါ။
 • ဆရာဝန္ ခ်ိန္းေသာ ရက္ခ်ိန္းအတိုင္း ပံုမွန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။
 • ဆရာဝန္မွ လိုအပ္၍ ေဆးရံုတက္ခိုင္းလၽွင္ မေပါ့ဆဘဲ တက္ပါ။

ဘယ္လို ကုသႏိုင္မလဲ?

 • ဆရာဝန္မွ ေသခ်ာေအာင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈလုပ္၍ လိုအပ္ပါက
 • သားအိမ္ညႇစ္ေဆးသြင္း၍ ဗိုက္နာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးေမြးဖြားေစျခင္း
 • ဗိုက္ခြဲ၍ ေမြးဖြားေစျခင္းတို႔ ျဖင့္ ေမြးဖြားႏိုင္ပါတယ္။

ဗိုက္ဗိုက္တို႔ေရ Due Date ေလးကို ေသခ်ာမွတ္ၿပီး ကေလးကို ဂရုစိုက္ၾကပါစို႔။

မယ္တင္( ေဆး ၁)