ဒီအခ်ိန္မွာမၾကမ္းသင့္ပါ

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမၾကမ္းသင့္တာကိုေျပာတာလဲ?
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္္္ ခ်စ္တင္းေႏွာခ်ိန္မွာ ယခင္ကလို ၾကမ္းတမ္းဆန္းျပားတဲ့အေနအထားေတြ နည္းစနစ္ေတြသံုးၿပီး ခ်စ္တင္းမေႏွာသင့္တာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နည္းစနစ္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့
ပါးစပ္ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ မိန္းမကိုယ္အတြင္းေလမႈတ္သြင္း ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပါးစပ္နဲ႔လိင္ဆက္ဆံျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေလမႈတ္သြင္းျခင္းကိုေတာ့ ေ႐ွာင္သင့္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံစဥ္ မိန္းမကိုယ္အတြင္းသို႔ လိင္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ေပးသည့္ကိရိယာမ်ား ထိုးထည့္အသံုးျပဳ၍ ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

စအိုနဲ႔လိင္ဆက္ဆံျခင္း (အထူးသျဖင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊အခ်င္းေ႐ွ႕ေရာက္သူေတြမွာ) ကိုလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ မျပဳလုပ္တာ ပိုအႏၱရာယ္ကင္းပါတယ္။

ေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့အေနအထားကေတာ့
အမ်ိဳးသမီးပက္လက္လွန္လ်က္ အေနအထားကိုေ႐ွာင္ျကဥ္သင့္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သားအိမ္ထဲက သေႏၶသား ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမ်ွ မိခင္အေနနဲ႔ပက္လက္လွန္အေနအထားမွာ႐ွိေနမယ္ဆိုရင္ သေႏၶသားဟာ ေသြးေၾကာမၿပီးကို ဖိထားသလို ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းဆီကို ေသြးေရာက္တာနည္းသြားၿပီး သေႏၶသားကို
ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။

(ဒါေၾကာင့္ခ်စ္တင္းေႏွာခ်ိန္မွာသာမက ပံုမွန္အိပ္ခ်ိန္မွာလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အေနနဲ႔ ပက္လက္လွန္အိပ္ျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၿပီး ေဘးေစာင္းအိပ္တဲ့အေလ့အထျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။)

အမ်ိဳးသားရဲ႕လိင္အဂၤါဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္ေခါင္းထိ ထိႏိုင္တဲ့ အတြင္းထဲထိ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေ႐ွာင္ရွားႏိုင္ရင္ ပိုအႏၱရာယ္ကင္းပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့
လိင္ဆက္ဆံၿပီးခ်ိန္မွာ မိန္းမကိုယ္ကို သနိ႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ မိခက္နဲ႔ကေလးထံသို႔ မလိုလားအပ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာမ်ိဳး (UM1)