ယေန႔ေခတ္စား ကိုယ္တြင္းသန္႔စင္ေပးေသာ ေရမ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ အသင့္စားအစားအစာ စားသံံုးျခင္မ်ားလာ
သည္ႏွင့္အမၽွ ကိုယ္တြင္းတြင္ စုပံုလာေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ား
ဖယ္ရွားေပရန္ လိုအပ္လာပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္ဖယ္ရွားေပးေသာ ေရ (သို႔)
DETOX WATER အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္
ဦးစြာ Detox water ေကာင္းက်ိဳးကို မၽွေဝလိုပါသည္
Detox water သည္ လုပ္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသလို ေသာက္သံုးသူမ်ား
လည္း လတ္ဆတ္ေသာ အနံ႔အရသာ ရရွိႏိုင္သည္
သဘာဝပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္မွာ
သံသယပင္ရွိရန္မလို၊
Detox waterေသာက္ျခင္းျဖင့္.
ေရ၏ အာနိသင္က သင့္အား ကိုယ္တြင္း အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ရံုမက
အသည္း၊ေက်ာက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေကာင္မြန္ေစသည္
သံပရာသီးက သင့္အား အစာေျခ အင္ဇိုင္းထြက္ေစသျဖင့္ အစာေျခစနစ္
ေကာင္းမြန္ေစသည္( ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ေလပူထျခင္း မ်ားကိုပါ သက္သာေစသည္)
ပူစီနံက သင့္၏ detox waterအား အနံ႔အရသာေကာင္းေစသည့္ အျပင္
အစာေျခစနစ္ သန္႔ရွင္းေစပါသည္
ျပဳလုပ္ပံုမွာ
ေရ ၂ လီတာခန္႔၊
အရြယ္အစားအေနေတာ္ သခြားသီးတစ္လံုး တစ္လံုး ပါးပါးလွီး
သံပရာသီးတစ္လံုး ပါးပါးလွီး
ပူစီနံရြက္ ၁၀ရြက္ခန္႔ တို႔ကို ေပါင္းကာ ေရခဲေသတၱာတြင္ တစ္ညသိပ္ထားရံုႏွင့္
ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ Detox Waterကို ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္
စာေရးသူ အေနႏွင့္ေတာ့ အစားစားျခင္စိတ္ကိုထိန္းေပးေသာ အာနိသင္ရွိျခင္းကို
ပိုမိုႏွစ္သက္မိပါသည္၊ အျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Detox Waterမ်ားကို
ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

မယ္တင္ (ေဆး ၁)