ေရမႊာေရမ်ားျခင္း

မိခင္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ မိခင္ရဲ႕ခနၶာကိုယ္က ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ေနသာထိုင္သာျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ေရမႊာေရဆိုတာလည္း ရင္ေသြးအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရမႊာေရဟာ မိခင္ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရင္ေသြးကို အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္ကို ထိခိုက္ရင္ ရင္ေသြးကိုမထိခိုက္ေအာင္၊ ကေလးရဲ႕အစာေျခစနစ္၊ အဆုတ္၊ ႂကြက္သားတို႔အားေကာင္းလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အျပင္ ေရာဂါပိုးေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေရမႊာေရမ်ားတာက မိခင္အေယာက္100မွာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါတယ္။ ေရမႊာေရဟာ ကိုယ္ဝန္ရဲ႕ပထမ၃လမွာ မိခင္ရဲ႕ကိုယ္ထဲကလာပါတယ္။ အခ်င္းကေနတစ္ဆင့္ ေရမႊာအိတ္ထဲေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္၃လမွာေတာ့ ကေလးရဲ႕ဆီး၊ ကေလးရဲ႕စြန္႔ပစ္ေရတို႔က ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေရမႊာေရေတြကို ကေလးကမ်ဳိခ်လိုက္၊ ျပန္စြန္႔ထုတ္လိုက္နဲ႔ ေရမႊာရည္ပမာဏကိုထိန္းသိမ္းေနပါတယ္။

မိခင္မွာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရိွေနတာ၊ ႏွလံုးကေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာ ေတြေၾကာင့္ ေရမႊာေရမ်ားတတ္ပါတယ္။ အမႊာပူးကိုယ္ဝန္ရိွတာ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေရာဂါပိုးဝင္တာေတြေၾကာင့္လည္းမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြဘက္ကဆိုရင္ေတာ့ ေရမႊာေရကိုမ်ဳိမခ်ႏိုင္တဲ့အေျခအေန (ဥပမာ အစာမ်ဳိႁပြန္က်ဥ္းေနတာ၊ အူက်ဥ္းတာ) ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သလို ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဆီးအမ်ားႀကီးသြားတာေၾကာင့္လည္း။ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေရမႊာေရမ်ားရင္ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြကေတာ့ ေန႔မေစ့ပဲဗိုက္နာၿပီး မီးဖြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ေရမႊာအိတ္ေစာေပါက္ၿပီး အေရးေပၚေမြးလု္က္ရႏိုင္ပါတယ္။ ေရမႊာေတြမ်ားၿပီးသားအိမ္ကတင္းေနလို႔ ေမြးၿပီးခ်ိန္မွာသားအိမ္ေကာင္းေကာင္းမက်ံဳ႕ႏိုင္တာ၊ ေသြးသြန္တာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ကေလးအေနအထားမမွန္တာ၊ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ေနတာအျပင္ ကေလးပါအသက္ေသဆံုးတာအထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရမႊာေရမ်ားေနၿပီလားဆိုတာကိုေတာ့ ultrasound႐ိုက္တာကေနသိႏိုင္ပါတယ္။ ေရမႊာမ်ားေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ားေနတယ္ဆိုတာစမ္းသပ္ရပါမယ္။ ဆီးခ်ဳိကုသမႈခံယူတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရမႊာေရကိုစုပ္လိုက္လို႔ရေပမယ့္ ဆိုးက်ဴိးေတြေတာ့ရိွႏိုင္ပါတယ္။ ေသာက္ေဆးနဲ႔လည္းကုသႏို္င္ေပမယ့္ ရင္ေသြးမွာႏွလံုးထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးအသံုးျပဳရပါတယ္။

ေရမႊာေရမ်ားတယ္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးေပမယ့္ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ဆိုးက်ဴိးမ်ားတဲ့အျပင္ မိခင္ေကာကေလးကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္တာမို႔ အေလးထားၾကရမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ကုသမႈခံယူဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

Dr. ZZ