နမိုးနီးယား ေရာဂါသည္ အဆင့္ေပၚ မူတည္၍

၁။ သာမန္ အေအးမိတုပ္ေကြးအဆင့္အတြက္
-ေဆးရံုတင္ရန္ မလိုပါ
-ေရပတ္တိုက္ပါ
– အရည္မ်ားမ်ား တိုက္ပါ
– နွာေခါင္းပိတ္ေနပါက ညင္သာစြာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ
– ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားေသာ အဖ်ားက်ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ေဆးၫႊန္းအတိုင္း အပိုအလိုမရွိ တိုက္ပါ
-ကေလးကို ေနြးေထြးစြာထားပါ။ သို႔ေသာ္ ထုပ္မထားရပါ

၂။ နမိုးနီးယား သာမန္အဆင့္ ျဖစ္ပါက
-ေဆးရံုတင္ရန္ မလိုပါ
-အထက္ပါ အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါ
-ပဋိဇီဝေဆးကို ေဆးၫႊန္းအတိုင္း အပိုအလိုမရွိ တိုက္ပါ
-အႏၱရာယ္ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ေဆးရံုသို႔ ျပန္လာပါ

၃။ ျပင္းထန္အဆင့္ နမိုးနီးယား ျဖစ္ပါက
-ေဆးရံုတင္ရပါမည္
-ေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္ပါမည္
-ေဆးကို ေဆးရံုမွ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း အပိုအလိုမရွိ တိုက္ပါ