ေန႔နဲ႔ညမွာအိပ္တဲ့ကေလးကို ညဘက္အိပ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ကေလးငယ္ေသးတဲ့မိဘေတြအေနနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္စရာေတြမ်ားျပားပါတယ္။ ေနေကာင္းေအာင္ထားဖို႔၊ အာဟာရျပည့္ေအာင္ေကြၽးဖို႔၊ ေကာင္းမြန္စြာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ ေရာဂါကင္းစင္ဖို႔စတာေတြကို ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ၾကရပါတယ္။ ေနထိုငမေကာင္းရင္လည္းစိတ္ေသာကေရာက္ၾကရပါတယ္။ ေနထိုင္စားေသာက္သြားလာမႈေတြပံုမွန္ျဖစ္မွ ေကာင္းေကာင္းက်န္းမာၿပီး စိတ္ခ်ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ေလ့က်င့္ထားရမဲ့ထဲမွာ အိပ္ခ်ိန္လညးပါဝင္ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မွာမအိပ္ပဲ အမ်ားမအိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာအိပိေနရင္ေတာ့ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးရပါမယ္။ ေန႔နဲ႔ညမွားအိပ္ေနရင္ ကေလးအတြက္ေကာလူႀကီးအတြက္ပါ ဆိုးက်ဳိးေတြရိွလာႏိုင္တာေၾကာင့္အိပ္ခ်ိန္မွန္ေအာင္လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မမွန္တာက အက်င့္ပါသြားရင္ႀကီးလာတဲ့အခါေျပာင္းရခက္တာေၾကာင့္ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါတယ္။

အရင္ဆံုးလုပ္ေပးရမွကာေတာ့ ကေလးႀကီးေန႔မွန္းညမွန္းသိေအာင္။ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္လြန္းေသးလို႔ ေန႔မွန္းညမွန္းမသိႏိုင္ေသးရင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔ဖက္မွာလင္းလင္းထင္းထင္းထားတာ၊ အသံေလးေတြၾကားေအာင္၊ လူသံ၊ အေကာင္ေလးေတြအသံၾကားေအာင္လုပ္ေပးတာ၊ ညဖက္ဆိုရင္တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ထားေပးတာ၊ အလင္းေရာင္ေလ်ာ့ခ်ေပးတာေတြနဲ႔ ကေလးရဲ႕နာရီခ်ိန္ကိုေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔နဲ႔ညကြဲျပားစြာသိလာတဲ့အခါ ၾကာလာရင္းနဲ႔ အိပ္ခ်ိန္မွန္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အိပ္ခ်ိန္မတိုင္ခင္ နာရီဝက္ခန္႔တိတ္ဆိတ္ေအာင္ထားေပးျခင္းနဲ႔လည္း ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကေလးကိုသူ႕ဟာသူအိပ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးရမွာပါ။ ေျခာက္ပတ္အရြယ္ကတည္းကစၿပီးေလ့က်င့္ေပးႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။ မ်က္လံုးေလးစဥ္းလာရင္၊ သန္းေဝလာရင္အိပ္ယာေပၚကိုခ်ေပးထားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ထားေပးသင့္ပါတယ္။ ခ်ီၿပီးေခ်ာ့သိပ္တာ၊ တင္ပါးပုတ္သိပ္တာ စတာေတြနဲ႔အိပ္ေပ်ိာေအာင္လုပ္ထားမိရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာကေလးကသူ႕ဟာသူအိပ္ေတာ့မွာမဟုတ္ပဲ ခ်ီတာကိုသူအိပ္ဖို႔အခ်က္ျပေနတယ္လို႔ မွားၿပီးမွတ္ထားမိရာကေန ေန႔ညလြဲတာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
တတ္ႏိုင္သမွ်အခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္စက္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတာကလည္း ထိေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္ေနၾကအခ်ိန္မွာအိပ္ရာဝင္တာဟာလည္းေကာငူ္မြန္တဲ့အက်င့္ျဖစ္သလို အသက္ႀကီးလာရင္လည္းအဆိုပါအက်င့္အတိုင္းစြဲသြားမွာျဖစ္လို႔ ေလ့က်င့္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိရဲ႕ကေလးငယ္ဟာ။ မိမိနဲ႔အၿမဲအိပ္ေနဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ခြဲသိပ္ဖို႔စီစဥ္ရပါမယ္။ ခြဲသိပ္တာ္ဆိုေပမယ့္ ကေလးငယ္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာအိပ္ေနၾကလူနဲ႔မအိပ္ရတဲ့အခါ မလညံၿခံဳဘူးလို႔ခံစားေနရပါလိမ့္မယ္။ မိမိကလည္းမအိပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ ကေလးေတြနဲ႔ရင္းႏီွးေစမယ့္ အ႐ုပ္ေလးေတြ၊ ေစာင္ေလးေတြစတာေတြကိုေပးထားျခင္းနဲ႔လည္း အိပ္ခ်ိန္မွန္ေအာင္၊ေန႔ညမမွားေတာ့ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးေတြေန႔ညမွားၿပီးအိပ္ေနၿပီဆိုရင္ မိဘေတြအေနနဲ႔လည္း ပို ပင္ပန္းရပါတယ္။ တစ္ေနကုန္အလုပ္လုပ္ၿပီးပင္ပန္း႐ံုမက ညဖက္မွာပါကေလးသိပ္ရတာ ေတာ္ေတိာခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးကိုေန႔ညမမွားေအာင္ေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး အိပ္ခ်ိန္မွန္ေစၿပီးေတာ့ က်န္းက်န္းမာမာရိွေအာင္ေလ့က်င့္ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Dr. ZZ