လိင္ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္ျခင္း

လိင္ဆက္ဆံျခင္းရဲ႕သေဘာတရားက သဘာဝအားျဖင့္ ” နာက်င္ျခင္းမွသည္ သာယာျခင္းဆီသို႔ ” ကူးေျပာင္းသြားေလ့ရွိပါတယ္။သို႔ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ေတာ့ ထိုနာက်င္ျခင္းက နာက်င္ျခင္းေဝဒနာဆစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး လိင္မႈဘဝရဲ႕ သာယာမႈကို မခံစားရပါဘူး။ဒါကို ေဆးပညာအေခၚအေဝၚအရေတာ့ ” Dyspareunia ” လို႔ေခၚပါတယ္။

ျဖစ္ရတယ့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေနနဲ႔

-စိတ္ဖိဆီးမႈမ်ားျခင္း၊စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာသြင္ျပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္မရိွျခင္း၊လံုေလာက္ေသာႏိုးဆြမႈမရိွျခင္း၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈခံရဖူးျခင္း စေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားေၾကာင္ျဖစ္ႏိုင္သလို ေအာက္ပါျပသနာမ်ားေၾကာက့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထိုးသြင္းစဥ္နာက်င္ျခင္း ခံစားေနရၿပီဆိုပါက

-ေသြးဆံုးၿပီးခ်ိန္၊မီးဖြားၿပီးကာစအခ်ိန္၊ကေလးႏို႔တိုက္ေနခ်ိန္ေတြမွာ ‘မ’ေဟာ္မုန္းေလ်ာ့နည္းတာေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္မွ အခြ်ဲလံုေလာက္စြာ မထြက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။(အခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္လည္း မိန္းမကိုယ္အခြ်ဲရည္ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစတတ္ပါသည္။)

-မိန္းမကိုယ္နဲ႔တစ္ဝိုက္မွာ ဒဏ္ရာရဖူးျခင္း၊ထိခိူက္မိဖူးျခင္း၊ခြဲစိတ္ရျခင္း

-မိန္းမကိုယ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း ၊အေရျပားျပသနာမ်ားရွိျခင္း

-အပ်ိဳေမွးပါးလံုးဝပိတ္ေနျခင္း၊မိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းပံုမွန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရိွျခင္း စတဲ့ ေမြးရာပါပံုမမွန္မႈမ်ား
စတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အတြင္းထဲထိုးထည့္ေသာအခါမွ နာက်င္ျခင္းခံစားရပါက

-သားအိမ္တစ္သၽွဴးသားအိမ္ျပင္ပေရာက္ေနျခင္း၊သားအိမ္ကြ်ံျခင္းသားအိမ္အေနအထားမမွန္ျခင္း၊၊တင္ပဆံုကြင္းေရာင္ရမ္းျခင္း၊သားအိမ္တြင္းအသားလံုးတည္ျခက္း၊ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊သားဥအိမ္တြင္ အရည္အိတ္တည္ျခင္း၊လိပ္ေခါင္းေရာဂါခံစားေနရျခင္း

-သားအိမ္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ တင္ပဆံုကြင္းတစ္ဝိုင္ခြဲစိတ္မႈခံယူထားသူမ်ား၊ကင္ဆာေဆးေသာက္ေနရသူမ်ား၊ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ ခံယူေနရသူမ်ား
စတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ….အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔

– လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ထိုးသြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ နာက်င္ျခင္း

– tampon ေခၚ လစဥ္သံုးဂြမ္းေတာင့္ ထည့္တဲ့အခါနာက်င္ျခင္း

– မိန္းမကိုယ္အတြင္းထဲထိ အားသံုးၿပီး လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါနာက်င္ျခင္း

– လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ပူေလာင္စပ္ဖ်ဥ္းျခင္း

-လိင္ဆက္ဆံၿပီး နာရီအေတာ္ၾကာအထိ ကိုက္ခဲျခင္း

အထက္ပါလကၡဏာေတြ မၾကာခဏၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီဆိုပါက ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးျပသၿပီး ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။

ပိုင္နီေမ
https://www.mayoclinic.org/?fbclid=IwAR1R5Nz5x16JwdAj1SK7v4-nxemnF9GYej1OJdOiGVrChlyN6m8Jbcx2haM