လူႀကီးမကုတတ္တဲ့ ဆရာ၀န္

ကားစပယ္ယာႏွင့္ ဆုိက္ကားဆရာမ်ားသည္ စကားလုံးေရြးေတာ္ၾကသည္။ အကြန္႕အညြန္႕ ေလးႏွင့္လည္း ေျပာတတ္သည္။ သူတုိ႕ေျပာပါမ်ားေတာ့ အမ်ားကလည္း လုိက္ေခၚၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စစ္ေတြေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္က်စဥ္ ေနရေသာ အိမ္သည္ ေၾကးနန္း႐ုံးလမ္းတြင္ ရွိၿပီး ‘ျမ’ တည္ခိုခန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္သည္။ တစ္ထပ္အိမ္ေလးမွာ အသစ္ေဆာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႕သာ ရွိေသးသည္။ ယခင္ကေလးဆရာ၀န္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရခ်မ္းျပင္၊ ဘူးေမရြာစသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ျပင္ကလာေသာ မ်ားစု ကေလးဆရာ၀န္ျပ ဖုိ႕ သည္မွတ္တို္င္မွာ ဆင္းၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ၿပီး (၆) လခန္႕အၾကာတြင္ မွတ္တိုင္ နာမည္ေျပာင္းေအာ္ေနသံ စၾကားရသည္။ ” အရွည္ဆရာ၀န္ (ကေလးဆရာ၀န္) အိမ္မွတ္တို္င္ ပါသလား” တဲ့။ တျဖည္းျဖည္း မွတ္တုိင္နာမည္ေျပာင္းလုိက္တာ ယခု အရွည္ဆရာ၀န္ မွတ္တုိင္ အမည္တြင္သြားသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ေဒါက္တာသိန္းအုပ္ေက်ာ္ျမင့္ လာလည္ပါသည္။ လိပ္စာမသိေတာ့ ဆုိက္ကားဆရားေမးရသည္။ ဆုိကိ္ကားဆရာက ”ေႂသာ္ .. လူႀကီးေရာဂါ မကုတတ္တဲ့ ဆရာ၀န္လား၊ ဒီလုိသြား” ဆုိၿပီး လမ္းညႊန္႕လုိက္သျဖင့္ ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာသည္။ ဆရာက မင္းကုိ ဆုိက္ကားဆရာေတြက လူႀကီးမကု တတ္တဲ့ ဆရာ၀န္လုိ႕ ေျပာတယ္ဆုိၿပီး တဟားဟာား ရယ္ပါသည္။

” ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမကုတတ္ဘူးလုိ႕ထင္တာ ကၽြန္ေတာ့္ေဆြမ်ဳိးေတြလည္း ပါတယ္ ဆရာ”‘ ဟု ေျပာၿပီး အားလုံး၀ုိင္းရယ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ကေလးလူနာမ်ားလာျပၿပီး တစ္ဆက္တည္း ကေလး အေမ၊ အဘြားေတြက သူတုိ႕ေရာဂါကုိပါ တစ္ေနရာတည္း ျပခ်င္သည္။ သာမန္ဖင္နာ၊ ေခါင္းနာေရာဂါဆုိ ပါရာစီတေမာ၊ ဘာမီတြန္ေပးၿပီး ကုလိုက္ပါ သည္။ လူႀကီးဆရာ၀န္ျပသင့္သည္ထင္ေသာ ေရဂါမ်ာကို လူႀကီးဆရာ၀န္ပဲျပပါဟု ညြန္႕လုိက္သည္။ ေဆ းကုသရာတြင္ လူႀကီးဆရာ၀န္ႏွင့္ စည္းျခားခ်င္လုိ႕လည္း ပါသည္။ ေဆးခန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ မၿပီးႏုိင္သည့္အတြက္ တခ်ုဳိ႕မေက်နပ္ၾက။ လာျပတဲ့လူနာကလည္း ေတာကမ်ားေတာ့ မသိတာအဆန္း မဟုတ္ပါေပ။ လူေတြက ဆုိက္ကားဆရာေတြကုိ ေျပာျပ၊ အျခားလူႀကီးဆရာ၀န္ဆီပုိ႕ေပးေပးရန္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း လူႀကီးမကုသည့္ဆရာ၊ ထုိ႕ေနာက္ လူႀကီး မကုတတ္သည့္ ဆရာဟု နာမည္တြင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးပညာသမို္င္းတြင္ ေရွးဦးစြာ ခြဲစိတ္ကုပညာႏွင့္ ေဆးပညာဌာနႀကီး (၂) ခု သာ ရွိခဲ့သည္။ ခြဲစိတ္ကုသပညာဌာနမွ သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါပညာဌာန ခြဲထြက္လာၿပီး ေဆးပညာ ဌာနမွ ကေလးက်န္းမာေရးပညာဌာန ခြဲထြက္လာပါသည္။ ဘာသာရပ္ႀကီးေလးခုတြင္ ကေလး ေဆးပညာသည္ ေနာက္ဆုံးမွ ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္မတိုင္မီခန္႕က ဆရာ၀န္ျဖစ္ ေသာ သူမ်ားသည္ ကေလးေဆးပညာဘာသာရပ္ကုိ သီးသန္႕မသင္ၾကားခဲ့ရပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကေလးေဆးပညာဖခင္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာတင္ဦး လက္ထက္တြင္ ေဆးပညာဌာန ကေလးက်န္းမာေရးဌာနကုိ ခြဲထုတ္ၿပီး စတင္၍ ကေလးေဆး႐ုံဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ေမြးစမွ အသက္(၁၂) ႏွစ္အထိ ကေလးဆရာ၀န္မ်ားၾကည့္ရမည္ဟုဆိုပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကေလးဆရာ၀န္မ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း အေနာက္ႏုိင္ငံကေလးေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အသက္(၁၆) ႏွစ္ (သို႕) (၁၈) ႏွစ္အထိ ကေလးဟု သတ္မွတ္၍ ကေလးေဆး႐ုံတင္ ကုသပါ သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံထုတ္ကေလးက်န္းမာရးေဆးပညာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေဆးပညာကုိ က႑တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏို္င္ငံတြင္ စခြဲတမ္းေပးကတည္းက ေပးသေလာက္ႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ရဟန္ တူပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကေလးေဆး႐ုံမတတ္ရသျဖင့္ အခ်ဳိ႕အပိုင္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲရွိ ပါသည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥေပေဒမ်ားတြင္ အသက္ (၁ဂ) ႏွစ္အထိ ကေလးဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ကေလးသူငယ္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတတ္ ရလွ်င္ ကေလးဆရာ၀န္မ်ားအေနႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္ေစာ္ကားခံရမႈ၊ ေသ ေၾကာင္းႀကံစည္မႈ၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ား မတင္ျပႏုိ္္င္ပါ။ ပုိလီယုိ ေရာဂါဆုိလွ်င္ အသက္(၁၅) ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းရသျဖင့္ လူႀကီးေဆာင္ႏွင့္ ကေလးေဆာင္ႏွစ္ခုစလုံး တာ၀န္ယူေနၾကရပါသည္။ လူႀကီးဆရာ၀န္မ်ားအေနႏွင့္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အုိက်န္းမာေရးကုိ ပုိမုိေဇာင္းေပးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္က်န္းမာေရးမွာ သူလုိ လုိ ကိုယ္လုိလုိႏွင့္ လြတ္ေနပါသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ကေလးဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္လာေသာအခါ လူႀကီးသမား ေတာ္ႏွင့္ ပိုလက္တြဲမိပါသည္။ အထူးကုကလည္း တစ္ေယာက္စီသာရွိတာမို႕ သူခရီးသြားလွ်င္ လူႀကီးေဆာင္ကုိ ကုိယ္ကၾကည့္ေပး၊ ကိုယ္ခရီးသြားလွ်င္ ကေလးေဆာင္ကုိ သူၾကည့္ေပးႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကူညီရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘြဲ႕လြန္တက္စဥ္ ဆရာပါေမာကၡ ေဒါက္တာမ်ဳိးမင္းေအာင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ လူႀကီးေဆးပညာစာအုပ္ ကုိ ဖတ္ခုိင္းပါသည္။ ေဆးပညာမတတ္လွ်င္ ကေလးက်န္းမာေရးပညာ တတ္မည္မဟုတ္ဟုု ဆိုပါသည္။ အေျခခံအားလုံးသည္ ေဆးပညာစတြင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

လူႀကီးေဆာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူကုသစဥ္ အခက္အခဲႀကံဳပါက သက္ဆုိင္ရာလူနာ ေဆာင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ကုိ ” ဒီလုိလူနာမ်ဳိးဆုိရင္ မင္းဆရာ ဘယ္လုိေဆးေပးသလဲ” ဟု ေမးၿပီး ျပန္သင္ယူရပါသည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေဆးပညာစာအုပ္ ျပန္လွန္ ရပါသည္။ သမားေတာ္ျပန္လာလွ်င္လည္း ေျပာျပၿပီး သူ႕ဆီက ပညာယူရပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရကို ကုသရန္ အခြင့္ႀကံဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သမားေတာ္မရွိသျဖင့္ လူႀကီးေဆာင္ကို တာ၀န္ယူထားရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက်န္းမာေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆရာေတာ္၏ လုံပီေက်ာင္းသုိ႕ေခၚသြားၿပီး ကုသေစပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ပင္မေသြးတုိးအခံရွိၿပီး ယခုအေအးမိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဆရာ၀န္ဆုိေတာ့ သူကုသလုိ႕ျဖစ္ပါ့မလားဟု လူႀကီးမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမးပါသည္။ “အသက္ႀကီးသြားရင္ ကေလးနဲ႕အတူတူပါပဲ၊ ကုရလြယ္ပါတယ္” ဟု ေျပာျပမွ အကုခံပါသည္။ ကံေကာင္းစြာႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး သက္သာသြားပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စု ၿငိမ္၀ပ္ပိ ျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႀကီးေျပာေသာ ကေလးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိက အတူတူပါပဲဆုိတာလည္း တခ်ဳိ႕အပို္င္းမွာ မွန္ေပသည္။ ကေလးငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ေဆးဇီ၀ျဖစ္ စဥ္အတြက္ အေရးပါေသာ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္သည္ မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးသျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေဆးေပးေရပါသည္။ သက္ႀကီးပုိင္း လူနာမ်ားတြင္္လည္း အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္သည္ တ ျဖည္းျဖည္းယုိးယြင္းလာၿပီလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဆးေပးရာတြင္ ခ်ိန္ဆရပါသည္။

ပုသိမ္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္မွာ ပုိမိုနီးစပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ဆရာ၀န္အသင္းက ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ေသာ CM|E (စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာျပန္႕ပြားေရး) ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အပတ္စဥ္က်င္းပသျဖင့္ အထူးကုဘာသာ ရပ္အစံုက ေခတ္ေပၚကုထုံးမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြး ပညာဖလွယ္ရင္း အက်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တေတြ အသက္တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ်ဇရာ၀ိဒုကံၡမွ ဗ်ာဓိ၀ိဒုကၡံသုိ႕ ေရာက္မည္မွာမလြဲေပ။ ဇရာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ မ်က္စိတိမ္၊ ဆီးက်ိတ္ ေရာင္၊ ေသြးတုိး၊ ႏွလုံးေသြေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေပမည္။ ရန္ကုန္ တြင္ ဆရာ၀န္ညီလာခံက်င္းပပါက အထက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သည့္သည္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႕ သြားတတ္ပါသည္။ ကေလးက်န္းမာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ေနပါက လည္း ယင္းလူႀကီးေရာဂါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဦးစားေပးတတ္ေရာက္သျဖင့္ ကေလး ဆရာ၀န္အငယ္မ်ားက အံ့အားသင့္ေပသည္။ အမွန္က ကိုယ့္၀မ္းနာကုိယ္သာ သိပါသည္။ ဇရာ၏ အရိပ္အေယာင္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေရွာင္ႏိုင္၊ တိမ္းႏိုင္၊ ကာကြယ္ ကုသႏုိင္ေအာင္ သက္ႀကီးကေလးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လူႀကီးကုတတ္ရန္ ႀကိဳးစား ေနသည္ကုိ သူတို႕မသိပါ။

ေဒါက္တာေအာင္ၾကည္၀င္း