ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ေရမႊာနည္းျခင္း

ေရမႊာေရဆိုတာ မိခင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ရင္ေသြးအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာအခုအခံအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးသလို ေရာဂါပိုးေတြမဝင္ေရာက္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ရင္ေသြးရဲ႕ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညိႇေပးတာလည္းလုပ္ေပးပါတယ္။

ေရမႊာေရဟာ ကိုယ္ဝန္ရဲ႕ပထမ၃လမွာ မိခင္ရဲ႕ကိုယ္ထဲကလာပါတယ္။ အခ်င္းကေနတစ္ဆင့္ ေရမႊာအိတ္ထဲေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္၃လမွာေတာ့ ကေလးရဲ႕ဆီး၊ ကေလးရဲ႕စြန္႔ပစ္ေရတို႔က ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေရမႊာေရေတြကို ကေလးကမ်ဳိခ်လိုက္၊ ျပန္စြန္႔ထုတ္လိုက္နဲ႔ ေရမႊာရည္ပမာဏကိုထိန္းသိမ္းေနပါတယ္။

ေရမႊာနည္းေရဟာကိုယ္ဝန္ရိွခ်ိန္ကစၿပီး ပမာဏဟာမ်ားမ်ားလာၿပီး ၃၆ပတ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့တျဖည္းျဖည္းနဲလာပါတယ္။ ေရမႊာေရဟာပံုမွန္အေနနဲ႔ 800ccကေန1000cc ရိွရပါတယ္။ အဲဒါထက္နည္းရင္ေတာ့ ေရမႊာေရနည္းတယ္လို႔သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။

ေရမႊာေရနည္းေစတဲ့အေၾကာင္းေတာ့ တိတိက်က်မရိွတတ္ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 42ပတ္ေက်ာ္တဲ့ထိ မီးမဖြားတာ၊ ကေလးမွာေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရိွလို႔ ဆီးေကာင္းေကာင္းမစြန္႔ႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ေရမႊာေရေတြစိမ့္ၿပီး ထြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရမႊာအိတ္ေပါက္တာမဟုတ္ပဲ ေရမႊာအိတ္မွာၿပဲရာေလးေတြျဖစ္ေနတာဆိုရင္ေတာ့ ေရမႊာကတျဖည္းျဖည္းနည္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရမႊာနည္းတာနဲ႔အမွ် ရင္ေသြးမွာထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရမႊာနည္းေနရင္ မိခင္ဝမ္းဗိုက္ကို ထိခိုက္တာမ်ဴိးရိွလာတဲ့အခါ ကာကြယ္ေပးမယ့္ ေရမႊာနည္းေနတာေၾကာင့္ ကေလးကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရာဂါပိုးေတြလည္း အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကေလးငယ္အတြက္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

လႏုခ်ိန္မွာကိုယ္ဝန္ပ်က္တာမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လရင့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာေသဆံုးတာေတြပါျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရိွခ်ိန္ကစၿပီး ေရမႊာေရပမာဏတင္မက အျခားလိုအပ္တာေတြပါ ဂ႐ုတစိုက္ျပဳလုပ္ထားမွ စိတ္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ