ဟယ္ ၀လာလုိက္တာ မွတ္ေတာင္မမွတ္မိဘူး။ ၀ိတ္ေလးဘာေလးေလ်ွာ့ဦး။ စတဲ့ စကားေတြကို လူတိုင္းၾကားဖူး ေျပာဖူးၾကမွာပါ။ ၀လာတယ္ဆိုသည္ သာမန္အားျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း အ၀လြန္လာျပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာမီ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အ၀လြန္ေနသည္ကို မည္သို႔သိရွိနိုင္ပါမည္နည္း။
ဘီအမ္အိုင္ ျဖင့္ တိုင္းတာနိုင္ပါသည္။ BMI ကို ဇယားနွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ခါးအရြယ္အစားကို တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ အ၀လြန္ေသာ ပံုစံကို ခြဲနိုင္ပါသည္။ ခ်က္ပတ္ပတ္လည္ ခါးအရြယ္အစားကို တိုင္းတာရပါမည္။
• အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ ၁၀၂ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ပါက
• အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လ်ွင္ ၈၈ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ပါက ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို့ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ပို၍ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အ၀လြန္ေနပါက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္း။
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ အစားအေသာက္နွင့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံကို က်န္းမာေစေသာပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းပင္တည္း။

တစ္ေန႔လွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေန႔စဥ္
• အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ ကယ္လိုရီ ၂၄၀၀
• အမ်ိိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၂၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ပါသည္။
• ကာယလုပ္သားမ်ားတြင္ ပို၍လိုအပ္တတ္ပါသည္။

ကယ္လိုရီဆိုသည္မွာ အစားအစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ စြမ္းအင္ပမာဏကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုစြမ္းအင္ကို အစာအာဟာရမွ ရရွိပါသည္။သို့ေသာ္ ေန့စဥ္လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍စားသံုးပါက ပိုေနေသာအာဟာရဓာတ္တို့ကို ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီအျဖစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ၾကာလာေသာအခါ အ၀လြန္လာသည္။

အသီးအရြက္၊ သစ္သီး၀လံမ်ားတြင္ ကယ္လိုရီေလ်ာ့နည္းရုံ မက က်န္းမာေရးနွင့္လည္းညီညႊတ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိတ္ခ်ေနသူမ်ား စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အ၀လြန္သူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၆၀၀မွ ၁၀၀၀ အတြင္းသာစားသံုးသင့္ပါသည္။

အေလးခ်ိန္တစ္ေပါင္လွ်င္ ၃၅၀၀ ကယ္လိုရီနွင့္ညီမွ်ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္လ်ွင္ ကယ္လိုရီ ၁၀၀၀ ေလ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမ်ွ ၂ ေပါင္ခန္႔ က်နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာတြင္ အစာအုပ္စု ၃ မ်ိဳးလံုးပါ၀င္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။
တစ္ပတ္လ်ွင္ ၁ေပါင္မွ ၂ေပါင္ အတြင္းသာ ေလ်ာ့သင့္ပါသည္။

မိမိနွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစား တစ္ခုခု ေန႔စဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာ မ်ား မေသာက္သင့္ပါ။

မည္သို႔ေသာ သူမ်ားသည္ ေဆးျဖင့္ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသနည္း။
• ဤသို႔ ၃လ ခန္႕ စနစ္တက် စားေသာက္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္ မက်လွ်င္၊
• ဘီအမ္အိုင္ ၃၀ ေက်ာ္လွ်င္
• ဘီအမ္အိုင္ ၂၇ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါအခံ တစ္ခုခု ရွိေနလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္ကာ ေဆး၀ါးျဖင့္ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ ေဆးမ်ားမေသာက္သံုးသင့္ပါ။

ရီခ်ိဳ (ေဆး-၁)