အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္မႈ

အဝလြန္ျခင္းလို႔ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဝျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ႏွလုံးေရာဂါ ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ၊ အဆစ္အျမစ္ျပသနာအစရွိတာေတြကို သင္သိရွိၿပီးျဖစ္မွာပါ ။

ဒါေပမယ့္ လူသိနည္းတ့ဲ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုရွိပါတယ္ ။ အလြန္အမင္းဝျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခအခြင့္အေရး နည္းပါးေစပါသတ့ဲ ။ အဝလြန္ျခင္းဟာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သင္ေရာ သင့္ပါတနာအေပၚမွာပါ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္ ။

(၁) အဝလြန္ျခင္းဟာ သင့္ေဟာ္မုန္းေတြအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိတယ္

သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ဟာ ခႏၶာကိုယ္အၫႊန္း (BMI )ပမာဏဟာ အဝလြန္ျခင္းထဲပါေနပါက သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္ ။ ဒီလို ေဟာ္မုန္းေတြဟာ နဂိုထက္ေျပာင္းလဲလာေလေလ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔အခြင့္အေရး နည္းပါးေလပါပဲ ။

(၂) အဝလြန္ျခင္းဟာ အင္ဆူလင္ဓာတ္ မတိုးေတာ့တာေတြ ျဖစ္ေစတယ္ ။

အဝလြန္ျခင္းနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ေဟာ္မုန္းေတြ မညီမမွ်ျဖစ္လာမႈကေနတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အင္ဆူလင္ဆိုတ့ဲ ေသြးတြင္းအခ်ဳိပမာဏကိုညႇိေပးတ့ဲ ေဟာ္မုန္းဟာလဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ က်ဆင္းလာပါတယ္ ။ဒီလိုျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အဓိက သက္ေရာက္မႈျဖစ္တ့ဲ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်မ်ားျပားလာပါတယ္ ။ ေနာက္ထပ္သက္ေရာက္တာကေတာ့ သင့္ရာသီစက္ဝန္းအေပၚမွာပါ ။ အင္ဆူလင္ ဓာတ္မတိုးျခင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ သင့္မမ်ဳိးဥဟာ ပံုမွန္အတိုင္း မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့တ့ဲအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၃) အဝလြန္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ သဘာဝ အတိုင္းေရာ အကူအညီနဲ႔ေရာ ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္

အဝလြန္ျခင္းဟာ သင္ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ေစ ( ႐ိုး႐ိုး သဘာဝ ပုံမွန္အတိုင္းရေအာင္ ႀကိဳးစားသည္ ျဖစ္ေစ ဖန္ႁပြန္သေႏၶသားက့ဲသို႔ျဖစ္ေစ ) ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္မႈကို ခက္ခဲေစပါတယ္ ။ ရရွိၿပီးရင္လဲ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေခ်ဟာ အမ်ားႀကီး ပိုမ်ားပါတယ္ ။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အထက္ကေျပာသက့ဲသို႔ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ မမ်ဳိးဥ အရည္အေသြး နိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၄) အဝလြန္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသားေတြအေပၚလဲသက္ေရာက္မႈရွိတယ္

အဝလြန္ျခင္းနဲ႔မ်ဳိးပြားျခင္းကိစၥမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးတည္ေျပာၾကားၾကေပမယ့္ သင့္အမ်ဳိးသားအေပၚမွာလဲ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အဝလြန္ျခင္းဟာ က်ားေဟာ္မုန္းပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ျမဳံျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားအဂၤါ မေတာင္မတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြလဲ ပိုျဖစ္ပြားလာပါတယ္ ။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္းဟာ အထက္ပါ လကၡဏာေတြ ေရာဂါေတြအကုန္လုံးကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ ။ ကိုယ္ဝန္ရရွိေစဖို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ တိုးပြားလာမွာပါ ။ ဒါေၾကာင့္ မွန္ကန္တ့ဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်နည္းေတြနဲ႔ မွန္ကန္တ့ဲစားေသာက္ေနထိုင္မႈပုံစံနဲ႔ဆိုရင္ က်န္းမာတ့ဲ ကိုယ္ဝန္တစ္ခုကို သင့္အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္မွာပါ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ