အဝလြန္သူမ်ားႏွင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္း

အဝလြန္သူမ်ားသည္ သာမာန္လူမ်ားထက္ ပိုမို ေခ်ာ္လဲနိုင္ေခ်မ်ားေၾကာင္း သင္သိပါသလား

အဝလြန္သူ တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ႂကြက္သားမ်ား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာမွု မရွိျခင္း၊ အဆီမ်ားျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္
မိမိ ခႏၶာကိုယ္ကို မထိန္းနို္င္ျဖစ္ကာ ခဏခဏ ေခ်ာ္လဲတတ္ပါသည္။ ေခ်ာ္လဲျခင္းသည္ စ,စရာ ေနာက္စရာ တစ္ခုအျဖစ္
ေျပာဆိုရွုျမင္ေနၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အဝလြန္သူတစ္ဦး၏ ေခ်ာ္လဲျခင္းသည္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ
ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အဝလြန္သူတစ္ဦး ေခ်ာ္လဲပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္။

၁။ ဖင္ထိုင္လ်က္ ေခ်ာ္က်ရာမွ ေပါင္ရိိုးက်ိဳးသြားျခင္း
၂။ ေခ်ာ္က်သည္ကို လက္ေထာက္လိုက္ရာမွ လက္ဖ်ံရိုး က်ိဳးျခင္း
၃။ ဖင္ထိုင္က်ကာ တင္ပါးဆုံရိုး က်ိဳးျခင္း
၄။ဒူးေခြက်ရာမွ ေျခေထာက္အရိုးအက္ျခင္း

အရိုးက်ိဳးသြားသည္ဟု မည္သည့္အခ်ိန္ ယူဆပါမည္နည္း
၁။ ထိခိုက္မိေသာ ေနရာအား မလွုပ္ရွားနိုင္ျခင္း
၁။ထိခိုက္မိေသာေနရာ ေယာင္ယမ္းလာျခင္း
၂။အထိမခံနိုင္ေအာင္ နာျခင္း
၃။ ထိမိေသာ အစိတ္အပိုင္းအား လွုပ္ရွား၍ မရေအာင္ နာျခင္း
၄။ခိုက္မိေသာအား ျပင္းထန္ျခင္း
(တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း အားျပင္းပါက အရိုးအက္ေနနိုင္သည္။ အရိုးအက္ျခင္းသည္လည္း
က်ိဳးျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။)
၅။အထက္ပါအခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္း မေပၚေသာ္လည္း ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ခန႔္ၾကာသည္အထိ ထိမိေသာအပိုင္းအား
ေကာင္းစြာလွုပ္ရွား၍ မရျခင္း။

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက အရိုးက်ိဳးေနပါသည္။ ေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ ျပသရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဝလြန္သူတြင္ အရိုးက်ိဳးပါက မည္သို႔ျပဳစုရမည္နည္း။

အဝလြန္သူတြင္ ေခ်ာ္လဲ၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္မိ၍ျဖစ္ေစ အရိုးက်ိဳးသည္ဟု ယူဆရပါက

၁။ ထိခိုက္သြားေသာ ေနရာကို တတ္နိုင္သမၽွ လွုပ္ရွားျခင္း မျပဳပါႏွင့္
၂။ လူနာ မူးေဝသည္ဟု ေျပာပါက ၅မိနစ္ခန႔္ လွဲေနပါေစ။ လွဲေနစဥ္ ေျခရင္းကို တစ္ေပခန႔္ ျမႇင့္ထားေပးပါ။ ၿပီးမွ
ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာပါ
၃။ အရိုးက်ိဳးေနပါက အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ရနိုင္ျခင္း ရွိပါသျဖင့္ တတ္နိုင္လၽွင္ အစာမေကၽြးပါႏွင့္။ အရည္တိုက္နိုင္ပါသည္။
၄။ ဦးေခါင္းကိုခိုက္မိပါက လူနာတြင္ ျပင္ပဒဏ္ရာ မရွိ၊ မူးေဝ ေခါင္းကိုက္ သတိလစ္ျခင္း မရွိေစကာမူ ဦးေခါင္းအတြင္း
ေသြးယိုစိမ့္ေနနိုင္သျဖင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားပါ
၅။ အနီးဆုံး ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ သြားပါ။