သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ခ်ိဳလိမ္သံုးေတာ့မယ္ဆိုရင္

ခ်ိဳလိမ္ဆိုတာဟာ မိခင္က ကေလးကိုႏို႔မတိုက္ႏိုင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိခင္ရဲ႕ႏို႔သီးေခါင္းအစား ကေလးစို႔ဖို႔၊ ကေလးငၚအိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔၊ ကေလးငယ္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနေစဖို႔တပ္ေပးတဲ့ အရာဝတၳဳေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်ိဳလိမ္ကိုအသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ နည္းစနစ္မွန္မွန္သံုးမွ ကေလးငယ္ဆီကို ေရာဂါပိုးေတြမဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ိဳလိမ္အသံုးျပဳတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ အခ်က္ေတြကို တင္ျပလိုက္ပါရတယ္။

  • ခ်ိဳလိမ္ကို သင့္ကေလးငယ္အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
  • အကယ္၍ကေလးငယ္က ခ်ိဳလိမ္စို႔ဖို႔ျငင္းဆန္တဲ့အခါ အတင္းထိုးမတပ္ပါႏွင့္။
  • ခ်ိဳလိမ္တြင္ကပ္ေစးေစးျဖစ္ျခင္း၊ ေပါက္ျပဲေနျခင္း႐ွိပါက ခ်ိဳလိမ္အသစ္လဲလွယ္အသံုးျပဳပါ။
  • ခ်ိဳလိမ္ကို သၾကားရည္၊ ပ်ားရည္၊ အခ်ိဳရည္မ်ားသုတ္လိမ္းေပးျခင္းကို လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။
  • ခ်ဳိလိမ္ကို ကေလးအသက္တစ္လမျပည့္ခင္ လံုးဝမသံုးသင့္ပါ။ အသက္တစ္လမျပည့္ခင္အသံုးျပဳပါက ကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ႏို႔သီးေခါင္းႏွင့္ ခ်ိဳလိမ္ႏွစ္ခုေရာမွတ္သြားၿပီး အမွန္တကယ္ႏို႔တိုက္ေသာအခါတြင္ ႏို႔မစို႔ေတာ့ဘဲ မိခင္အတြက္အခက္အခဲျဖစ္တတ္ပါသည္။
  • ခ်ိဳလိမ္ကို ကေလးလည္ပင္းတြင္ႀကိဳးႏွင့္ဆြဲထားျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ ကေလးဘယ္ညာလွိမ့္ရင္းျဖင့္ လည္ပင္းအစ္ကာ အသက္အႏၲရာယ္႐ွိတတ္ပါသည္။
  • ႏို႔ဗူးထိပ္မ်ားအား ခ်ိဳလိမ္အျဖစ္အသံုးျပဳကိုေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ။
  • ခ်ိဳလိမ္ကိုမိမိကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ အရြယ္အစားကိုသာအသံုးျပဳပါ။

လက္မစုပ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ကိုျဖတ္ရတာထက္ ခ်ိဳလိမ္စုပ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ကိုျဖတ္ရတာကပိုလြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိခင္တို႔အတြက္ ခ်ိဳလိမ္ကအေရးပါတဲ့အခန္းကဏၭမွာ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ခ်ိဳလိမ္ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ