Loading...

မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရး

Premature ejaculation

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း ခ်ိန္သားကိုက္မႈဆိုသည္မွာ ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ အဓိက အခရာပင္ျဖစ္သည္ ။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ လိင္ဆႏၵျပည့္ဝျခင္းဆိုတ့ဲ orgasm ဟာ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အျဖစ္ေစာေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အျဖစ္နည္းေလ့ရွိပါတယ္ ။ ႏွစ္ဦးလိင္စိတ္အထြဋ္အထိပ္မေရာက္မီ အခ်ိန္ေစာ၍ ကိစၥၿပီးေျမာက္သြားသာ အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စိတ္ေက်နပ္မႈမရဘဲ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္

Gonorrhoea

ဂႏိုေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ ? ဂႏိုေရာဂါ ဆိုတ့ဲ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါလို႔လဲ ေခၚၾကၿပီး အဓိက လိင္ဆက္ဆံရာမွ ကူးစက္တ့ဲ ေရာဂါတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဂိုႏိုေကာကပ္ ( Gonococcus ) ဘက္တီးရီးယားကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဘယ္လိုကူးစက္သလဲ ? အကာအကြယ္မ့ဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

Ejaculation during sleeping

" အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္သုက္ထြက္ျခင္း " အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း သုက္ထြက္တယ္ဆိုတာ ၾကားရတာနည္းႏိုင္မွာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ အိပ္ရာကႏိုးလာခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္သြားတာလဲဆိုၿပီးစူးစမ္းတာမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွပါတယ္။ အေယာက္100မွာ 4ေယာက္ကေန8ေယာက္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရိွထားပါတယ္။ အဆိုပါအေျခအေနဟာ ေရာဂါမဟုတ္သလို ပံုမမွန္တဲ့အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္တာ၊ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္တာရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္

Blood in semen/Haematospermia

" သုက္ရည္တြင္ေသြးပါျခင္း " သုက္ရည္ထဲမွာေသြးပါတယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္အပ်က္ဟာ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့သိပ္မရိွပါဘူး။ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ၿပီဆိုရင္လည္း စိတ္ပူပန္ေသာကျဖစ္ရပါတယ္။ သို႔ေလာသို႔ေလာစဥ္းစားစရာေတြျဖစ္လာၿပီး စိတ္ပင္ပန္းတတ္ၾကပါတယ္။ သုက္ရည္ထဲမွာေသြးပါေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါတယ္။ သုက္ရည္ထုတ္လုပ္ရာအစိတ္အပိုင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထိခိုက္ထားရင္ေသြးပါႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးႀကိတ္ေရာင္တာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေနနဲ႔ေတာ့ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာလိုေရာဂါမ်ဴိးရိွေနတာေၾကာင့္လည္းေသြးပါတတ္ပါတယ္။ သုက္ရည္မွာေသြးပါတာအျပင္ အျခားေဝဒနာေတြအေနနဲ႔ ေဝွးေစ့ေရာင္ရမ္းတာ၊ နာက်င္နာ၊ ေပါင္ၿခံမွာအလံုးအႀကိတ္စမ္းမိတာ၊

Retrograde ejaculation

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ သုက္လႊတ္ရန္ခက္ခဲျခင္း အမ်ဳိးသားေတြမွာ အတူေနျပီးခ်ိန္မွာ သုက္လႊတ္တာမထူးဆန္းတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အတူေနၿပီးခ်ိန္မွာ သုက္မလႊႊတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သုက္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွာေဖြရပါတယ္။ သုက္မလႊတ္ႏို္င္တဲ့အေျခအေနေတြဆိုတာလည္း ႀကံဳေလ့ၾကဳထရိွႏိုင္ပါတယ္။ သုက္လႊတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ သုက္ပိုးေတြကိုအမ်ဴိးသားအဂၤါကေနတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အျပင္ကို ထြက္လာရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသားေတြမွာ သုက္လႊတ္တဲ့ခံ စားခ်က္ရေပမယ့္ သုက္မထြက္တာရိွႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အေနနဲ႔ထြက္လာရမဲ့သုက္အေနနဲ႔ ထြက္မလာႏိုင္ရင္ေတာ့

Kegel Exercises

တင္ပါးဆံုအတြင္း ၾကြက္သား သန္မာေစသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား သင္ဟာ ဆီးသြားခ်င္စိတ္ေပၚလာရင္ မထိန္းနိုင္ဘဲ ခ်က္ခ်င္း အိမ္သာကို တန္းေျပးရသူ…. ေခ်ာင္းဆိုးရင္ နွာေခ်ရင္ ဆီးမထိန္းနိုင္ဘဲ ထြက္က်သူတစ္ေယာက္လား? ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးၾကလဲ မရွိဘဲ သဘာ၀နည္းလမ္းနဲ႕ သင့္ကို အေကာင္းဆံုးကူညီေပးနိုင္မယ့္ kegel exercise လို႕ေခၚတဲ႕

Reproductive problems in males

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွေသာမ်ဳိးပြားျခင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား မ်ဴိးပြားျခင္းဆိုင္ရာေရာဂါေတြဆိုတာ အမ်ဳိးသားေတြေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာပါ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မ်ဴိးပြားျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြဟာ အမ်ဴိးသမီးေတြပဲျဖစ္တာလို႔ ယူဆထားတာကမမွန္ကန္ပါဘူး။ အမ်ဴိးသားေတြမွာလည္း အဆိုပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါခံစားရတာ ၾကာေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးခံစားေနရတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အာ႐ံုေၾကာခံစားမႈေတြ အားနည္းတတ္ပါတယ္။ သုက္မလႊတ္ႏိုင္တာ၊ သုက္လႊတ္တဲ့ခံစားမႈမ်ဳိးရေပမယ့္ သုက္မထြက္တာေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။

Emergency IUDs

သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္းျဖင့္ အေရးေပၚသေႏၶတားျခင္း အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးဆို လူအမ်ားစုသိၾကတာက ေဆးလံုးေလးေတြပါ။ဒါေပမယ့္ အေရးေပၚသေႏၶတားရာမွာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သားအိမ္အတြင္းထည့္တဲ႔ပစၥည္းျဖစ္တဲ႔ copper IUDs ပါပဲ။ Copper IUDs ဟာ အကာအကြယ္မရွိဘဲလိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ျပီး ၅ ရက္အတြင္းထည့္သြင္းအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္မရရွိေအာင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ပါတယ္။ အေရးေပၚသေၶႏတားေဆး(Emergency pills)

Foul smelling vagina

မိန္းမကိုယ္မွ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ မိန္းမကိုယ္ဟာအင္မတန္ႏူးညံ့ျပီး တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈမွာ အေရးပါတဲ႔ အဂၤါအစိတ္အပိုု္င္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိကို္ယ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသြားလာလႈပ္ရွားနိုင္ဖို႔ မိန္းမကုိယ္က်န္းမာေရးကိုအျမဲသတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ မိန္းမကို္ယ္အတြင္းပိုင္းမွ ေန႕စဥ္အျဖဴ အရည္ၾကည္အနည္းငယ္ဆင္းေလ့ရွိျပီး အနံ႔ရွိေပမယ့္ သိသာဆိုးရြားတဲ႔အနံ႕ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ မိန္းမကိုယ္အနံ႔အသက္မေကာင္းတာမ်ိဳးၾကံဳလာရျပီဆိုရင္ အေၾကာင္းရင္းခံကိုရွာေဖြကုသသင့္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္အနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းႏွင့္အတူ မိန္းမကိုယ္မွ အရည္မ်ားပံုမွန္ထက္ဆင္းျခင္း ယားယံျခင္း နာက်င္ျခင္းတို႔ပါ ပူးတြဲခံစားရတတ္ပါတယ္။

Varicocele

ေဝွးေစ့တြင္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ပံုမွန္ထက္ေဖာင္းျခင္း အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ ကပၸယ္အိတ္တစ္ခုစီထဲတြင္ ေဝွးေစ့ တစ္လံုးစီရွိပါတယ္ ။ ထိုေဝွးေစ့ေတြရဲ႕ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ပံုမွန္ထက္ဖာင္းေနတာကို varicocele (ေဗရီကိုဆီးလ္ ) လို႔ေခၚပါတယ္ ။ ေဝွးေစ့အေၾကာေတြေဖာင္းလာတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ ခါးနာသလိုလို အေၾကာေအာင့္သလိုလို ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္ ။

Load More Posts