လူေျခာက္ကေလးေမြးဖြားျခင္း

စာေရးသူတုိ႔ငယ္ငယ္ကတည္းက ႐ုပ္ျပကာတြန္းေတြမွာ လူေျခာက္ကေလးေမြးတဲ့အခါ အသက္မ႐ွိေပမယ့္ အေမကိုအိပ္မက္ေပးတယ္၊ စီးပြားတက္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္၊ အႏၲရာယ္ေတြကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုၿပီး ဖတ္ခဲ့ၾက၊ ၾကားခဲ့ၾကရဖူးပါတယ္။ ပရေလာက၊ ထူးေထြဆန္းၾကယ္ကိစၥေတြကေတာ့ ဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူးမျငင္းခ်င္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ ေဆးပညာအရ လူေျခာက္ကေလးတစ္ေယာက္ဘယ္လိုျဖစ္လာရသလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဗဟုသုတအလို႔ငွါ ေဝမ်ွလိုက္ပါတယ္။

လူေျခာက္ကေလးဟာ ဘဝအစမွာေတာ့ သာမန္သေႏၶသားအျဖစ္တည္႐ွိလာခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မိခင္ရဲ႕ သားအိမ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ထြက္႐ွိမႈပံုမမွန္ျခင္း၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ခ်က္ႀကိဳးလိမ္၍ေသြးမရျခင္း စတဲျအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကေလးငယ္ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းေသြးႏွင့္အရည္မ်ားခန္းေျခာက္ကာ လူေျခာက္ကေလးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွတ္သေႏၶသားမွ လူေျခာက္ကေလးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ ေလးလမွေျခာက္လအတြင္းမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူေျခာက္ကေလးေတြဟာ ေျခာက္ေသြ႔ရာကေနေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔ မာေက်ာသြားတတ္ပါေသးတယ္။ ဒါကို lithopedionလို႔ေခၚပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိသားအိမ္တြင္းမွာေက်ာက္ျဖစ္သေႏၶသား႐ွိေနတာကိုမသိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါးလြယ္ထားကာ အသက္ႀကီးမွသိ႐ွိရတဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြလည္း႐ွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

လူေျခာက္ကေလးသည္လာဘ္ေကာင္းသည္ပဲျဖစ္ေစ၊ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေပးသည္ပဲအယူအစြဲ႐ွိၾကသည္ျဖစ္ေစ မိခင္ဝမ္းတြင္းမွ အျပင္ကိုမေရာက္ခင္မွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ဦးေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္႐ွိသည့္အေနအထိုင္အတိုင္းေနေပးဖို႔ဘိုအပ္ပါတယ္ဆိုတာ ဗဟုသုတအေနနဲ႔တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ