ကေလးဆိုးေလးမ်ား

ဒီကေလးႏွယ္! ေျပာမရဆိုမရ.. ေခ်ာ့မရ ေျခာက္မရနဲ႔! ငါ့ႏွယ္ စိတ္ေတြလည္းကုန္ပါတယ္

ဒါေတြက မဆန္းေတာ့တဲ့အသံေတြ။ေဘးအိမ္မွ ေဒၚဘုမတစ္ေယာက္ သူ႔သားနဲ႔တိုက္ပျြဲဖစ္ေနသံ။ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္သည္။သားျဖစ္သူက ခုမွ အသက္ 4 ႏွစ္စြန္းစြန္း။ကဲခ်က္က ေမ်ာက္ရံႈးသည္။အေမေရာ အေဖေရာမႏိုင္။႐ိုက္လည္း ႐ိုက္႐ိုက္ပဲ။အေၾကာအေတာ္မာသည္။ဒီလိုကေလးမ်ိဳးေတြ ပတ္ဝန္းက်င္မွာမနဲ႐ွိသည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ဘယ္လိုကိဳင္တြယ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုသိထားရင္ေတာ့ ေဒၚဘမလို ဆူေန ႐ိုက္ေနစရာမလိုဘဲ ထိန္းသိမ္းဆံုးမဖို႔လြယ္ပါသည္။႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေလးေတြက ကေလးဆိုးကေလးမ်ားကို လိမၼာေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သည္ –

– ခ်စ္ေၾကာင္းျပသပါ။

အခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆိုးတယ္ဆိုတာ မိဘဆီက ဂ႐ုစိုက္မႈလိုခ်င္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတို႔အေပၚ ခ်စ္ေၾကာင္းဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္းျပသျခင္းျဖင့္ ကေလးဆိုးေလးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။သို႔ေသာ္ အရမ္းအလိုလိုက္ရမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ေျပာဆိုဆံုးမစရာ႐ွိလာပါက ခပ္တင္းတင္းေျပာပါ။

– ကေလးအား နားလည္မႈေပးပါ။

ကေလးရဲ႕အသက္အရြယ္၊အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို နားလည္ေပးပါ။

– စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ပါ။သို႔ေသာ္ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါႏွင့္။

ကေလးမ်ားအား သူတို႔ကို လြပ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ အတိုင္းအတာကို ႐ွင္းလင္းစြာေျပာျပထားပါ။အရာရာတစ္ခုခ်င္းၾကည့္ၿပီး အျပစ္တင္ဆံုးမျခင္းမျပဳဘဲ မိမိသတ္မွတ္ေပးထားေသာေ ႐ွိသင့္႐ွိထ္ုက္သည့္ ေဘာင္အတြင္း လြပ္လပ္ခြင့္ေပးထားပါ။

– ေကာင္းမြန္တဲ့အမူအက်င့္ေလးေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။

ငယ္စဥ္ကတည္းက အမူအက်င့္ေကာင္းေလးေတြ သင္ၾကားေပးပါ။ကေလးဆိုးလာမွ ဆံုးမျခင္းထက္ အေစာအလ်င္တည္းက ေျပာျပဆံုးမထားျခင္းက ပိုအက်ိဳး႐ွိေစပါလိမ့္မယ္။မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ကေလးအတြက္ စံျပျဖစ္ပါေစ။ကေလးကို မ႐ိုင္းေစခ်င္ပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ကေလးေ႐ွ႕တြင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အေျပာအဆို အျပဳအမူမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။

– ေဒါသမထြက္ျပပါနဲ႔။

ကေလးအေပၚေဒါသတႀကီးတုန္႔ျပန္ျခင္းက မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းမဟုတ္သလို ဤနည္းလမ္းက သင့္ကေလးကို လိမၼာမလာေစတဲ့အျပင္ သင္နဲ႔ကေလးၾကား ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနတစ္ခုေရာက္႐ွိသြားႏိုင္ပါတယ္။

– ကေလးအေပၚ အေလးထား ေလးစားပါ။

လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ ဆူေငါက္ျခင္း၊ေအာ္ျခင္း၊႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းမ်ားသည္ ကေလးအားအ႐ွက္ရေစသျဖင့္ လံုးဝေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။အရင္က ျပဳလုပ္ခဲဖူးေသာ အမွားအျပစ္မ်ားကို မၾကာခဏျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊အႀကိမ္ႀကိမ္အျပစ္တင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ကေလးမွ ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူ လုပ္ရပ္တစ္ခုလုပ္တဲ့အခါ “သားေလးကေတာ္လိုက္တာ” ၊ “သမီးေလးက လိမၼာလိုက္တာ” စသျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုျခင္းျဖင့္ ကေလးအား သူ႔ကိုယ္သူယံုၾကည္မႈပို႐ွိေစသည့္အျပင္ မိမိစကားလည္း ပိုမိုနားေထာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဝင္း (UM 2)