အရက္မူးလြန္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ အန္ၾကတာထံုးစံပါ

အန္တိုင္းျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမယ့္ အန္တာ ေသြးေတြပါ ပါလာရင္ေတာ့ အစာေရမ်ိဳ စုတ္ၿပဲတာ ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ရွိရင္ မေပါ့ဆပါနွင့္
၁။ မအန္မီ ဆိုး႐ြားစြာ ေလခ်ဥ္တက္ျခင္း
၂။ အရက္ အလြန္အကြၽံ ေသာက္မိထားျခင္း
၃။ စစအန္ခ်င္းတြင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္မ်ား ပါလာျခင္း
၄။ ဆက္တိုက္ အန္ရာမွ ေသြးမ်ား အႀကိမ္တိုင္းပါျခင္း

အထက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိပါက နီးစပ္ရာ ေဆးရံုသို႔ ေဆာလ်င္စြာပို႔ေဆာင္ပါ