က်ားက်ားတို႔ ေသြးဆုံးျခင္း

ေခါင္းစဥ္ ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ မ်က္လုံးျပဴးစရာ ။ ဘယ့္ႏွယ့္ ေယာက္်ားျဖစ္ၿပီး ေသြးဆုံးစရာလားေပါ့ ။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာေနတ့ဲ ေယာက္်ားေဟာ္မုန္းေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပတ့ဲ ေရာဂါနာမည္တစ္ခုပါ ။

အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ဝန္းက်င္ေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္ ေယာက္်ားေတြမွာ က်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္တ့ဲ ( testosterone hormone) ထုတ္လုပ္မႈဟာ နည္းပါးလာပါတယ္ ။ တခ်ဳိ႕သူေတြမွာေတာ့ Hypogonadism လိူ႔ေခၚတ့ဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဟာ္မုန္းေတြအားနည္းေစတ့ဲ ေရာဂါေတြနဲ႔ ပိုၿပီးဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္ ။ ဒီအေျခအေန ႏွစ္ခုလုံးဟာ က်ားေဟာ္မုန္းဓာတ္ထုတ္လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစပါတယ္ ။

ဒီေယာက္်ားေဟာ္မုန္းကို ေဝွးေစ့ကေန ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္ ။ ဒီက်ားေဟာ္မုန္းဟာ လိင္စိတ္လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုထဲ အသုံးဝင္တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ႀကီးေကာင္ဝင္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အတြက္ ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကံ႕ခိုင္မႈအတြက္ ၊ သင့္ႂကြက္သားေတြအတြက္ ၊ အေရးေပၚအခ်ိန္ေတြမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အစရွိတ့ဲ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အေရးပါ ပါတယ္ ။

က်ားေသြးဆုံးကိုင္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးေသြးဆုံးကိုင္ျခင္းေတြနဲ႔ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာကြဲျပားပါတယ္ ။ ဥပမာ ေယာက္်ားေတြတိုင္း ေသြးဆုံးကိုင္ေရာဂါ မျဖစ္ပါဘူး ။ ေနာက္ၿပီး လိင္အဂၤါေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ လုံးဝရပ္တန္႔သြားတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေဟာ္မုန္းထုတ္လႊမႈနည္းပါးသြားျခင္းကေန သင့္ရဲ႕ လိင္မႈကိစၥေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္ ။

ဘယ္လို လကၡဏာေတြ ရွိမလဲ ?

ေယာက္်ားေသြးဆုံးကိုင္ျခင္းဟာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိင္မႈကိစၥဆိုင္ရာ အကုန္လုံးအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္ ။ ဒါေတြဟာ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို ၾကဳံေတြ႕ရတ့ဲ လကၡဏာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္

* အားနည္းေနျခင္း

* စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျခင္း

* စိတ္အားတက္ႂကြမႈ နည္းပါးျခင္း

* မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

* အာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း

* ညဘက္ေတြ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း

* ဝလာျခင္း

* ႂကြက္သားထုေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

* ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သြားလာလႈပ္ရွားရာတြင္ သြက္လက္မႈ နည္းပါးလာျခင္း

* အ႐ိုးပြလာျခင္း

* လိင္ကိစၥတြင္ တက္ႂကြမႈ မရွိျခင္း

* လိင္ဆက္ဆံရန္ ခက္ခဲျခင္း

* ျမဳံျခင္း

* အေမႊးအမွင္ နည္းပါးလာျခင္း

* ေဝွးေစ့အရြယ္ေသးငယ္လာျခင္း

အစရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြျဖစ္လာၿပီဆိုပါက ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးကုသရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ထိုအခါ သင့္ဆရာဝန္မွ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရာဂါ မွန္မမွန္ ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္ ။

သင့္ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲဟာ အရမ္းႀကီး ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္မေနဘူးဆိုလွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ ကုသမႈ ခံယူရန္မလိုအပ္ပါဘူး ။ အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပုံစံေတြကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာရာရေစႏိုင္ပါတယ္ ။

* က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္မွ်တေအာင္ စားသုံးျခင္း

* ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္ေပးျခင္း

* အိပ္ခ်ိန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အိပ္စက္ေပးျခင္း

* စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

* တရားထိုင္ျခင္း

အစရွိသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ