ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါသည္ အာဂႏၲဳကေရာဂါ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ရာ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အသည္းအသန္ၾကပ္သေလာက္ ျပန္ေကာင္းခ်ိန္တြင္ အရွင္းေပ်ာက္ကင္းသျဖင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာဟူ၍ မေတြ႕ရတတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ ကေလးဘဝကပင္ ျဖစ္လာေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေဝဒနာရွင္မ်ားကား ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၏ နာတာရွည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရတတ္သည္။

၁။ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနွးျခင္း
ပန္းနာရင္ၾကပ္ရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ အစဥ္မျပတ္ ေဆးရွဴေဆးေသာက္၍ ေနရျခင္း၊ ေဝဒနာအခံေၾကာင့္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိန္ခ်ံဳးကာ ညႇက္လာတတ္သည္။

၂။ ၾကာရွည္ ေလႁပြန္ေယာင္ရာမွ ျဖစ္လာေသာ လကၡဏာမ်ား
ငယ္စဥ္ အရိုးႏုစဥ္ကပင္ နာတာရွည္ ေလႁပြန္ေယာင္ ေလႁပြန္ပိတ္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ရင္အံုေမာက္ျခင္း၊ နံရိုးမ်ား ကားျခင္း၊ လည္တံတိုသြားျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။

၃။ ေဆးတို႔၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
Steroidပါေသာ ေဆးတို႔ကို ေရရွည္ အသံုးျပဳရျခင္းေၾကာင့္
၁။ ေသြးတိုးျခင္း
၂။ ေဖာလာျခင္း
၃။ အေရျပားပါးျခင္း
၄။ အရိုးပြျခင္း
၅။ ေရာဂါ ဝင္လြယ္ျခင္း
၆။ ခုခံအားစနစ္ က်ဆင္းျခင္း တို႔ကို ခံစားရနိုင္သည္။
Steroid ပါေသာ ရွဴေဆးတို႔ကို ေရရွည္ အသံုျပဳရာတြ္င္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အသံုးျပဳၿပိးတိုင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ပလုပ္မက်င္းပါက ပါးစပ္အတြင္း မက္ခရုမ်ား ေပါက္နိုင္ပါသည္။ Steroid ပါေသာ ေဆးဝါးတို႔ကို ေရရွည္ အသံုးျပဳရာတြင္ အထူးသတိျပဳၾကရမည္။

ထို႔အျပင္ Salbutamol ပါေသာေဆးတို႔ကို မိမိသေဘာအတိုင္း လိုသည္ထက္ပို၍ ရွဴျခင္း သံုးျခင္းေၾကာင့္ -ရင္တုန္ျခင္း၊
-နွလံုးစည္းခ်က္ မမွန္ျခင္း၊
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
-ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊
-ကတုန္ကယင္ျဖစ္ျခင္း၊
-အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပိး
ပမာဏမ်ားမ်ားသံုးေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာ မသက္သာပဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရျခင္းသာ ျဖစ္လာနိုင္သည့္အတြက္ ေဆးအၫႊန္းထက္ ပိုမသံုးသင့္ပါ။

ေဒါက္တာယမင္း(ေဆး ၁)