အိမ္ေထာင္ရွင္စံုတြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ကိုယ္ဝန္မရရွိျခင္းဟာ မ်ိဳးပြားအဂါီ စနစ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ဟုထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဤအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုထဲမဟုတ္ပါ ။ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးခန္းမသြားခင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

(၁) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျပည့္ဝေအာင္ အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ စားသံုးပါ။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပံုမွန္ေအာက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခနည္းပါးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေ နာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးခံစားရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအာဟာရျပည့္ဝဖို႔လိုအပ္တာမို႔nကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ရန္မသင့္ေတာ္ပါ။

(၂) ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ပါ။
အိပ္ခ်ိန္မမွန္ျခင္းဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ပ်က္ေစၿပီး ပိုးဝင္လြယ္ေစပါတယ္။ ပံုမွန္ အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္ရန္သတိျပဳသင့္ပါသည္။

(၃) လံုေလာက္စြာ လိင္ဆက္ဆံမႈမရွ္ျခင္း
ရက္ျခား၍ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သုတ္ပိုးအေရအတြက္မ်ားေစသည္ဆိုေသာ္လည္း ရက္အတန္ၾကာ လိင္ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ ဟန္႔တားပါသည္

(၄) ကာကြယ္ေဆး ထိုးပါ။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါက ကာကြယ္ေဆးကို စံုလင္စြာထိုးထားပါ။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားမွာ သေနၱသားကို ထိခိုက္ေစပါသည္၊အထူးသျဖင့္
အသည္းေရာင္ ဘီ၊ ေအ၊ ဆံုဆို႔ၾကက္ညာပါးခ်္တ္၊ ေရေက်ာက္၊ အဆုတ္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္ပါသည္။

(၅) ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။
ကိုယ္ဝန္ယူမယ္ဆိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးပါ။ ေသာက္ေနေသာေဆးမ်ားအားဆက္ေသာက္သင့္ မေသာက္သင့္ေဆြးေႏြးပါ။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနၱရာယ္ရွိမရွိေသခ်ာစြာတိုင္ပင္ပါ။

(၆)folic acidပါေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အားေဆး ေန႔စဥ္ေသာက္ပါ။
ကိုယ္ဝန္ယူလိုသူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ folic acid အဓိကလိုအပ္ပါသည္ Folic acidသည္ ကေလး ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမမွန္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။ အျခား ဗီတာမင္မ်ားကိုမူ ဆရာဝန္ထံတိုင္ပင္ၿပီးမွ ေသာက္သင့္သည္။

(၇) ေဆးလိပ္၊ အရက္ျဖတ္ပါ။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ ေပါင္မျပည့္ေသာကေလးေမြးျခင္း၊ လမေစ့ဘဲေမြးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သူမ်ားေဆးလိပ္ေငြ႕ရူျခင္းဟာလည္း အႏၱရာယ္ရွိတာမို႔ေရွာင္ၾကည္သင့္ပါသည္။

(၈) ရာသီစက္ဝိုင္းမွာ ရက္အတိအက် မဟုတ္တာကို သတိျပဳပါ။
အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ၂၈ ရက္တစ္ခါရာသီလာ ျခင္းမဟုတ္၍ မ်ိဳးဥေႂကြျခင္းမွာလည္း မတူညီႏိုင္ပါ။ သုတ္ပိုးမွာ ၃ရက္သာ အသက္ရွင္ႏိုင္တာမို႔ ကိုယ္ဝန္ယူရန္ ရက္ေသခ်ာတြက္ၿပီးမွသာအတူေနသင့္ပါသည္။

(၉) စိတ္ဖိစီးျခင္းကင္းေအာင္ေနပါ။
စိတ္ဖီးစီးမႈမ်ားျခင္းဟာကိုယ္ခနၱာအားနည္းေစတာမို႔ ကိုယ္ဝန္ယူတဲ့ေနရာမွာ ဟန္႔တားပါတယ္။