ခဲဆိပ္အႏၱရာယ္ေၾကာက္စဖြယ္
‘သားေလးက ခဏခဏတက္လို႕ လာျပတာပါ ေဒါက္တာ။ ဒီေန႕မနက္လည္း တစ္ခါ တက္ေသးတယ္’ ဟု အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ကုိ ခ်ီလာေသာ မိခင္ျဖစ္သူသည္ လြန္စြာစိတ္ပူေသာအသံျဖင့္ ေျပာရွာပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကေလး၏ျဖစ္စဥ္တို႕ကုိ ေမးေသာ အခါ အသက္ ၉ လအရြယ္မွ စ၍ မၾကာခဏ တက္တတ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပူၿပီး တက္သည္ဟု လည္းေျပာ၍ မရေၾကာင္း၊ ကုိယ္မပူဘဲလည္း တက္တတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးလမ္းေလွ်ာက္ တတ္ၿပီလားဟု ေမးေသာအခါ မတ္တတ္ပင္ ေကာင္းေကာင္းမရပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း စသည္တုိ႕ကုိ သိရွိပါသည္။

ကေလးကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ေသာအခါ ကေလးသည္ မိခင္၏ေပါင္ေပၚတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ကင္းစြာ ၿငိမ္သက္၍ ထိုင္ေနၿပီး တစ္ေနရာကုိသာ စူးစုိက္ၾကည့္ေနပါသည္။ ၿပဳံးရႊင္ရယ္ေမာ မႈလည္းမရွိ၊ ငုိေၾကြးမႈလည္းမရွိဘဲ ပုံမွန္ကေလးတစ္ေယာက္၏ အမူအက်င့္မဟုတ္သည္ကုိ သတိထားမိပါသည္။ ႏႈတ္ခမ္း၊ လက္ဖ၀ါးတုိ႕ကုိ ၾကည့္ေသာအခါ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနၿပီး ေသြးအားအလြန္နည္းေသာ လကၡဏာ ရွိေနပါသည္။ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္သလားဟု ေမးေသာအခါ ၀မ္းအလြန္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း မိခင္က ေျဖပါသည္။

ဒါဆိုရင္ဘာေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏုိင္မလဲ
ကေလးသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပုံမွန္ေဘာင္အတြင္း၌ မရွိျခင္း၊ လြန္စြာ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္လြန္ျခင္း လကၡမ်ားရွိရာ ထုိကေလးအတြက္ လြန္စြာစုိးရိမ္မိပါ သည္။ မိမိထင္ထားေသာ ေရာဂါကုိ အတည္ျပဳရန္ ေမးခြန္းမ်ား ဆက္၍မရေတာ့သည္။ ကေလးႏွင့္ မိသားစု ေနထုိင္သည့္ အရပ္၏ ၀န္းက်င္တြင္ ဘက္ထရီလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသလား။ မိသားစု၀င္ အျခားကေလးမ်ား ရွိသလား။ ရွိလွ်င္ ဤကေလးျဖစ္ေနေသာ လကၡဏာမ်ားကဲ့ သုိ႕ ရွိေနသလားဟူ၍ ေမးေသာအခါ ကေလးမွာ တစ္ဦးတည္ေသာသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ေျမလတ္ပုိင္း ရြာတစ္ရြာတြင္ ေနၾကေၾကာင္း၊ ဤကေလးကုိ ေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္လ၊ သုံးလၾကာေသာအခါ မိခင္၏ညီမ မိသားစုရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမွာ ဘက္ထရီ ပလိတ္ျပား႐ိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ေသခ်ာပါၿပီ။ ထင္သည့္အတုိင္း ကြက္တိမွန္ေနပါသည္။ ကေလးသည္ ခဲဆိပ္သင့္ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခဲဆိပ္သင့္သတဲ့လား
မွန္ပါသည္။ ဘက္ထရီ ပလိတ္ျပား႐ုိက္လွ်င္ ေလထဲတြင္ ပ်႕ံႏွံ႕ေနပါသည္။ ထုိအမႈန္႕ မ်ားထဲတြင္ ခဲဓာတ္ပါပါသည္။ ခဲမႈန္႕မ်ားေလထဲတြင္ ရွိေနသည္ကုိ ႐ႈမိလွ်င္ အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ခဲမႈန္႕မ်ား ခႏၶာကုိယ္တြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေသြးထဲသုိ႕ေရာက္ႏုိင္သလုိ အ႐ုိးမ်ားထဲတြင္လည္း ခဲမႈန္႕မ်ားကုိ သုိေလွာင္ထားႏုိင္ပါသည္။ ခဲသည္ အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္းမွ ၀င္ႏုိင္သလုိ အစာအူလမ္းေၾကာင္းမွလည္း ၀င္ႏုိင္ၿပီး အူထဲ၍လည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။

ေမးစရာ ရွိပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေရာ ေလထုထဲတြင္ ခဲဓာတ္မရွိႏိုင္ဘူးလား။ ရွိႏုိင္ပါ သည္။ ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ လူတိုင္း၊ တိရစာၦန္တုိင္းသည္ ေလကုိ႐ႈဳေနရသျဖင့္ အားလုံး ခဲဆိပ္သင့္ ကုန္မွာေပါ့ဟု ဆက္၍ ေစာဒကတက္ႏုိင္ပါသည္။ ေလထဲ၌ ခဲဓာတ္ရွိေနသလုိ သက္ရွိတုိ္္င္း၌ လည္း ခဲဓာတ္ရွိေနသည္ဟု ေျဖပါက လက္ခံလုိက္မည္မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္၌အေျဖသည္ အမွန္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလထုထဲ၌လည္းေကာင္း၊ သက္ရွိတုိ႕၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္း၌လည္းေကာင္း ခဲဓာတ္ရွိေန ေသာ္လည္း သက္ရွိတုိင္း ခဲဆိပ္မသင့္ႏုိင္ပါ။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကုိယ္တြင္း၌ရွိ၍ မည္သည့္လကၡဏာမွ မေပၚႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခဲဓာတ္၀င္ ေရာက္ပါက ခဲဆိပ္သင့္ေသာ လကၡဏာမ်ားမုခ် ေပၚေပါက္လာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိရင္းမွာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ခဲဓာတ္ပမာဏ ကုိယ္တြင္း၌ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိပမာဏမွ်ျဖင့္ ခဲဆိပ္မသင့္ႏုိင္ဘဲ ကုိယ္တြင္း၌ ႏိုင္နင္းစြာ ေခ်ဖ်က္ႏုိ္င္ပါသည္။ သဘာ၀အေလွ်ာက္ရွိႏုိင္ေသာ ပမာဏာထက္ ေက်ာ္လြန္၌ ကုိယ္တြင္း၌ ခဲဓာတ္မ်ား ရွိလာလွ်င္ ကုိယ္တြင္းမွ မေခ်ပ်က္ႏုိင္ ေတာ့ဘဲ ခဲဓာတ္မ်ား စုပုံေနၿပီး ခဲဆိပ္သင့္ေရာဂါ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘာေတြေၾကာင့္ ခဲဆိပ္သင့္ႏုိင္သလဲ
လူႀကီးမ်ား ခဲဆိပ္သင္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဘက္ထရီလုပ္ငန္း၊ ေရပုိ္က္လုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ ခဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေသာသူမ်ား၌ အမ်ားဆုံးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားတြင္ကား အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိ္င္း လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ကေလးမ်ားသည္ ခဲဆိပ္သင့္ေရာဂါျဖစ္ရန္ အေသခ်ာဆုံးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခဲဓာတ္မ်ားသည္ ေလထုထဲတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ၍ မ်ားျပားစြာရွိေနႏုိင္သျဖင့္ အသက္႐ွဴလုိက္တုိင္း ကို္ယ္တြင္းသို႕ ၀င္ေနသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ သည့္အဆင့္အထိ ေရာက္လာမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ထုိေနရာ၌ လုပ္ငန္းဆက္မလုပ္ေတာ့ပဲ ရပ္နားၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္အတြက္မူ အႏၱရာယ္မကင္းႏုိင္ေသးပါ။ အေၾကာင္းမွာ ခဲတုိ႕သည္ ေျမႀကီးထဲ၌လည္း စိမ့္၀င္၍ ခဲဓာတ္မ်ား အႏၱရာယ္ရွိေသာအဆင့္ အထိမ်ားစြာရွိေန၊ က်န္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ထိုေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားႏုိင္ မွ ေဘးကင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားကုိ ခဲဆိပ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ အေနအထား ေနာက္တစ္ခုမွာ လွပေတာက္ ေျပာင္ေသာ အေရာင္မ်ား ဆုိးေပးထားသည့္ ကစားစရာမ်ား၊ကေလးအသုံးအေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ အေရာင္ျခယ္ထားေသာ သုတ္ေဆးမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားမည္သည့္ပစၥည္းကုိမဆုိ ပါးစပ္ထဲသို႕ ထည့္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိအခါ ခဲဓာတ္မ်ားသည္ ပါးစပ္ထဲမွ တစ္ဆင့္ အူလမ္းေၾကာင္းသုိ႕ ေရာက္ရွိသြားပါ ေတာ့ သည္။

ခဲဆိပ္သင့္ႏုိင္ေသာ အျခားနည္းမွာ အစားအေသာက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ ေခတ္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ သဘာ၀အစားေသာက္ဆုိသည္မွာ ပုိ၍ ပုိ၍ ရွားပါးလာၿပီ ျဖစ္ ပါသည္။ အစားအစာမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးထားေသာ ခဲဓာတ္ပါသည့္ အိတ္မ်ား၊ ဘူးမ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ႏွင့္အစားအစာမ်ားတြင္ ထည့္သုံးေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေရရရွိေရး အတြက္ သုံးေသာ ေရပုိက္မ်ားတြင္လည္း ခဲဓာတ္ပါရွိနုိင္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္ ပါသည္။ ေရပုိက္မ်ား ေဟာင္လာေသာအခါ အတြင္း၌ ေဆးမ်ားကြာက်ၿပီးေရထဲ၌ ခဲဓာတ္မ်ား သည္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပါရွိလာႏုိင္ပါသည္။

ေနာက္တစ္နည္းမွာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး မမီေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္လည္း ခဲဆိပ္သင့္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမွာ ပုံမွန္ ကေလးကဲ့သို႕ မည္သည့္ အရာသည္ စားေသာက္၍ရသည္၊ မည္သည့္အရာသည္ စားေသာက္၍မရ ဟူသည္ကုိ ခြဲျခား၍ သိႏုိင္ေသာသညာ မရွိသျဖင့္ မစားသင့္၊ မစားထုိက္ေသာ အရာမ်ားကုိလည္း ေကာက္၍စား တတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမႀကီးခဲမ်ားကုိ ၀ါးစားျခင္း၊ ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ ငုံျခင္း စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ pica ဟူ၍ ေခၚဆိုပါသည္။

ခဲဆိပ္သင့္ေတာ့ ဘာေတြျဖစ္သလဲ
အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္လြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ အရြယ္ျဖစ္ ပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာ၊ အရွိန္အဟုတ္ျပင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဦးေႏွာက္ကုိ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ ရာေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ပါလွ်င္ ဦးေႏွာက္သည္ ဆက္၍မဖြံ႕ၿဖိဳးမႀကီးထြားႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထုိအခါ ကေလးသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရပ္တန္႕သြားၿပီး ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးမမီေသာသူ ျဖစ္ပါသြားေတာ့သည္။ ယခုေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ ကေလးသည္ေမြးဖြားစဥ္ ကလည္း ပုံမွန္ပင္ျဖစ္သလုိ၊ အသက္ ၃ လခန္႕အထိလည္း ပုံမွနပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့ပါသည္။ ဘက္ထရီ ပလိတ္ျပား ႐ုိက္သည့္ေနရာသို႕ အသက္ ၃ လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၆ လခန္႕အထိ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပေသးပါ။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္တြင္းသုိ႕ေရာက္ရွိေသာ ခဲဓာတ္မ်ားသည့္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အဆင့္အထိ ျမင့္တက္မလာေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၉ လခန္႕တြင္ ကေလးသည္ စ၍ တက္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကေလး၏ ကုိယ္တြင္း၌ ခဲဓာတ္တို႕သည္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အဆင့္အထိေရာက္ရွိလာၿပီး ေသြးလွည့္ ပတ္မႈမွတစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႕ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။ ဦးေႏွာက္ကုိ စတင္ဖ်က္ဆီး သျဖင့္ ကေလးသည္ တက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတ က္သည္ကုိလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု မထင္မွတ္ဘဲ ေဆးၿမိီးတုိျဖင့္သာ ကုသေနျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိေနရာတြင္ပင္ ဆက္၍ ေနသျဖင့္လည္းေကာင္း ကုိယ္တြင္းရွိ ခဲဓာတ္ပမာဏ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး ထိခိုက္ မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္လာကာ ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးသြားရရွာသည္မွာ လြန္စြာမွ သနားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားကုိ ပါးစပ္ျဖင့္ကုိက္သျဖင့္ သုတ္ေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ ခဲဓာတ္မ်ား အူလမ္း ေၾကာင္းသုိ႕ ေရာက္ရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းအလြန္ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႐ုိးတြင္း ျခင္ဆီသုိ႕ ေရာက္သြားေသာ ခဲဓာတ္တုိ႕ေၾကာင့္ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေသြးနီဥမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သည္လည္း ရပ္တန္႕သြားသျဖင့္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ေသြးနီဥမ်ားသာ ေသြးေၾကာထဲသို႕ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ကေလးသည္ အေၾကာင္းရွာ၍မရေသာ ေသြးအားနည္းျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

ခဲဆိပ္သင့္ေသာကေလး၏ အ႐ုိးမ်ားကုိ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္လွ်င္ အ႐ုိးမ်ား၏အဖ်ား ဘက္တြင္ ခဲဓာတ္္မ်ား စုပုံေနေသာ ကန္႕လန္႕လိုင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဗုိက္ကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္၍လည္း ခဲဓာတ္ကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ေသြးထဲရွိ ခဲဓာတ္၊ ဆီးထဲရွိ ခဲဓာတ္ပမာဏတုိ႕ကိုလည္း စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

ခဲဆိပ္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ၾကစုိ႕
ကုသရန္ ေဆးမရွိသည္ မဟုတ္။ ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကေလးမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမွ တစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႕ ေရာက္ရွိသြားေသာ ခဲဓာတ္မ်ားကုိ ျပန္၍ထုတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဦးေႏွာက္၏ ပ်က္စီးသြားေသာ အပိုင္းသည္ ျပန္၍ေကာင္းလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဉာဏ္႐ည္မမီ ေသာ ကေလးျဖစ္မလာေစရန္ ကာကြယ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းခြင္အခ်ုိ႕၊ ဥပမာ ဘက္ထရီ ပလိတ္ျပား႐ုိက္ျခင္းသည္ လြန္စြာ အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ကေလးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ား အတြက္ အလြန္ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အညီ အျခားေနရာမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ကေလးကစားစရာမ်ား၊ အစားအေသာက္ အရည္မ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားက စိစစ္ၿပီးမွ ကေလးကုိ ေပးရန္၊ ေကၽြးရန္သင့္ပါသည္။ ေရပုိက္မ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ စစ္ေဆးေပးသင့္ ပါသည္။

မည္သုိ႕ဆုိေစ ေရာဂါျဖစ္မွ ေဆးကုလွ်င္ ကေလး၏ ဘ၀တစ္တစ္ခုလုံး ပ်က္စီးေစ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကာကြယ္မႈမ်ားကို မိမိျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အတုိ္င္းအတာအထိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ခဲဆိပ္ေၾကာင့္ ဘ၀ဆုံးသြားရေသာ ကေလးမ်ားကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ ေစတနာေရွ႕ထား၍ အသိေပးလုိက္ရပါသည္။