ရယ္ေမာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေဆးတစ္ခြက္

ရယ္ေမာျခင္းေၾကာင့္ ခနၱာကိုယ္မွ က်န္းမာေရး
အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္လာပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ ^ရယ္ေသာသူသည္ အသက္ရွည္၏^ဟု ဆိုၾက
ျခင္းျဖစ္ပါသည္
ႏွစ္သက္စြာရယ္ေမာလိုက္ျခင္းက သင့္အား
(၁) မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းမြန္ေစသည္
(၂) ဖန္တီးမူစြမ္းအားေကာင္းမြန္ေစသည္
(၃)ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ေစသည္
(၄)စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ပူပင္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္
(၅)ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၆)ႂကြက္သားတင္းအားေလၽွာ့က်ေစ၍ ေပါ့ပါးေစသည္
(၇)ေသြးေပါင္က်ေစသည္
(၈)နာက်င္ျခင္းကို သက္သာေစသည္
(၉)အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစသည္
အထက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ လူသားတိုင္း
ေန႔စဥ္ ႏွစ္သက္စြာ ရယ္ေမာၾကပါစို႔*