ေသာက္ေဆးနဲ႔လည္းမတည့္ဘူး၊ထိုးေဆးနဲ႔လည္းမတည့္ဘူး

ဒါဆို ေဟာ္မုန္းပါတဲ့ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြနဲ႔မတည့္တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေဟာ္မုန္းေဆးေတြနဲ႔ မတည့္သူ၊ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ သံုးစြဲမရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းရွိပါတယ္။

ဒီလိုအမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ဆိုရင္( IUD) လို႔ေခၚတဲ့ သားအိမ္ထဲပစၥည္းထည့္ သားဆက္ျခားနည္းကသာလၽွင္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုလူေတြသံုးသင့္သလဲ?

 • ကာလရွည္ သားဆက္ျခားနည္းသံုးလိုသူမ်ား
 • ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား
 • ေဟာ္မုန္းေဆးႏွင့္မတည့္သူမ်ား
 • ဘယ္လိုလူေတြမသံုးသင့္ဘူးလဲ?
 • သားအိမ္ျပင္ပ သေနၱတည္ဘူးသူမ်ား
 • သားအိမ္ေယာင္ယမ္းဖူးသူမ်ား
 • ႏွလံုးေယာင္ဖူးသူမ်ား
 • HIV ေရာဂါရွိသူမ်ား
 • သားအိမ္တြင္း အသားလံုးရွိသူမ်ား
 • ေသြးဆင္းမမွန္တတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ထည့္သင့္သည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • တာရွည္ခံတယ္။ ( ၅ႏွစ္ကေန ၁၀ႏွစ္အထိ ကိုယ္ဝန္တားႏိုင္တယ္)
 • ေဟာ္မုန္းေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိဘူး။
 • ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြသံုးလို႔ရတယ္။
 • ကေလးရခ်င္တဲ့အခ်ိန္ IUD ထုတ္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ကေလးရႏိုင္တယ္။
 • ေစ်းလည္း သက္သာတယ္။

သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

 • ၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္ တစ္ခါ အသစ္လဲေပးရမယ္။
 • ထည့္ထားစဥ္မွာ သားအိမ္ေယာင္တာ၊ သားအိမ္ပိုးဝင္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
 • ရာသီဆင္းတာမ်ားႏိုင္တယ္။ ရာသီလာစဥ္ ကိုက္ခဲႏိုင္တယ္။
 • IUD သားအိမ္ထဲမွ မိန္းမကိုယ္ထဲ ထြက္က်လာႏိုင္တယ္။( ၃% ေအာက္သာျဖစ္တတ္သည္။)
 • ထည့္ထားစဥ္ ကေလးရတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တဲ့ေရာဂါေတြကာကြယ္မေပးလို႔ ကြန္ဒံုးနဲ႔ တြဲဘက္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ားလည္းကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္

မယ္တင္( ေဆး ၁)